Select Page

Na šoli smo v okviru strokovnega modula stavbarstvo bodočim gradbenim tehnikom predstavili arhitekturno dediščino na Slovenskem in poudarili njen pomen za današnji čas. Arhitekturna dediščina je dokument časa, ki ga srečujemo na vsakem koraku. Sporoča nam, kakšen odnos so imeli predniki do prostora in okolja ter kako so v njem in z njim živeli. Arhitekturna dediščina lahko obstane le, če jo razumemo kot dodano vrednost, ki povečuje kakovost bivalnega in zunanjega prostora. S primernim odnosom do te dediščine, z njenim ohranjanjem in vzdrževanjem lahko povečamo bivalno udobje v historičnem okolju. Arhitekturna dediščina na Slovenskem je izraz naše kulturne identitete, ki jo kažemo z načinom življenja in običaji, z uporabo avtohtonih materialov ter ohranjanjem ročnih spretnosti, veščin, znanj in kreativnosti.
V projektu so sodelovali:
– OŠ Dušana Flisa Hoče
– OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana
– OŠ Notranjskega odreda Cerknica
– OŠ Središče ob Dravi
– OŠ Toneta Čufarja Ljubljana
– Gimnazija Ledina Ljubljana
– Gimnazija Škofja Loka
– Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
– Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana
– Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

 

Dostopnost