Select Page

Sodelovali smo v projektu V ŠOLI ČEBEL, ki ga je organizirala Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana. V projektu so sodelovali dijaki 1.letnika (28) in 2. letnika (28). Pri strokovnem modulu Stavbarstva so spoznali kaj je dediščina in da jo ločimo na pomično in nepomično ter snovno in nesnovno dediščino. V sklopu vaj so izpolnili pripravljen učni listič na temo dediščine. Spoznali so leseno konstrukcijo čebelnjaka na Muljavi. Pri strokovnem modulu Osnove projektiranja so risali na panjske končnice. Predstavljena je bila zgodovina panjskih končnic in tematika poslikav. Pri strokovnem modulu Prostoročna skica so se naučili, da je lesena konstrukcija načrtovana v zlatem rezu. To so nato risali. Naredili so maketo v razmerjih zlatega reza in barvno študijo kompozicije zlatega reza na maketi.
Mentorica Karin Prodan

Dostopnost