SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA 

GRADIMO LJUDI

Obvestilo pedagoginje

Obvestilo pedagoginje

V tem tednu, ko poteka pouk na daljavo, sem dosegljiva vsak delovni dan med 7. in 15. uro na tel. št.: 01/5600-444.

let izkušenj

let sodelovanja v mednarodnih projektih

izobraževalnih programov

SGGOŠ na FB

 

SGGOŠ na Youtube

Nadaljnja vzpostavitev IKT infrastrukture v VIZ