O2C na terenskih vajah

Po tem, ko smo 1. terensko vajo izvedli v okolici šole (orientiranje, skiciranje, merjenje, osnove kartiranja), smo v ponedeljek, 21. 9. 2020 odšli na ogled območja, kjer bomo izvajali 2. terensko vajo. Z orientacijo nismo imeli težav – po najkrajši poti smo prispeli do preučevanega območja med krožiščem Žale in trgovino Hofer. Za
fotografiranje ni bilo prav veliko časa, saj smo morali obhoditi parcelo in si ogledati rastišča tujerodnih invazivnih rastlin.Rastline smo fotografirali ter jih s pomočjo različnih virov tudi pravilno določili. Doma bomo preučili izbrane rastline, saj bomo na naslednji terenski vaji predstavili njihove značilnosti.

Akcija odstranjevanja invazivnega tujerodnega grma

Dijaki tretjega in četrtega letnika smeri okoljevarstveni tehnik so se v petek, 18. 9. 2020, udeležili projektnega dogodka v sklopu akcije B4 – akcija odstranjevanja invazivnega tujerodnega grma Maackovo kosteničje na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib. Akcija je potekala pod okriljem Gozdarskega inštituta Slovenije, Zavoda Symbiosis, Zavoda RS za varstvo narave ter Zavoda za gozdove Slovenije. Dijaki so razdeljeni v skupine najprej prejeli navodila in splošne informacije o invazivnih vrstah, nato so se odpravili na lokacijo odstranjevanja. Eradikacija invazivne vrste je potekala ročno z uporabo različnega orodja ob budni spremljavi in navodilih mentorjev projekta. Po končani eradikaciji je sledilo še ločeno zbiranje zelenega odreza ter odvoz. Dijaki, katerim se je pridružil tudi ravnatelj, so z lastnimi rokami prispevali k zmanjševanju poraščenosti parka z invazivkami.

Okoljevarstvena okrogla miza

V četrtek, 6. 2. 2020, smo na SGGOŠ organizirali strokovno srečanje Ekološka gradnja in gradbeni odpadki kot vir. Srečanje se je začelo s predavanjem klimatologinje dr. Lučke Kajfež Bogataj (Biotehnična fakulteta Ljubljana) o podnebnih spremembah. Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovale ga. Jana Miklavčič (Ministrstvo za okolje in prostor), dr. Martina Zbašnik Senegačnik (Fakulteta za arhitekturo) in ga. Urša Zgojznik (Ekologi brez meja). Dogodek je povezoval g. Jože Volfand (Fit media, Zelena Slovenija).

O4C na ogledu AQUAFIL-a

V ponedeljek, 3. februarja 2020, so si dijaki O4C ogledali celoten potek regeneracije poliamidnih vlaken, ki jih kot edini v Sloveniji, pa celo v svetu, izvaja mednarodno podjetje Aquafil. Za začetek so poslušali teoretični uvod, nato pa si ogledali postopek depolimerizacije, čiščenje surovine v destilacijski koloni, delovanje ekstrudorja in oblikovanje fjlamentov za tkanje. Ker izdelujejo tkanino iz recikliranih vlaken, so pridobili tudi blagovno znamko Econyl. Surovina za recikliranje pa so stare preproge, ribiške mreže in še kakšna plastika. Seveda so pri tem izvedeli tudi, kako ravnajo z energijo in vodo.