Ogled reaktorskega centra Podgorica

V četrtek, 15. 12. 2022, so se dijaki O2D, O3C in O4C udeležili ogleda in predstavitve Reaktorskega centra Podgorica, ki se nahaja v okolici naselja Brinje – Ljubljana. Reaktorski center je bil postavljen kot osnova, okoli katere se je gradilo znanje o jedrski tehnologiji. Dijaki so poslušali predstavitev delovanja jedrske elektrarne. Predavanje je osmislilo pomen jedrske energije v svetu, ki je velikokrat predstavljena z negativnim podtonom. Sledili so številni eksperimenti, med katerimi je bil dijakom najbolj všeč merilec radioaktivnega sevanja. Zadnji del obiska je bil namenjen predavanju dr. Aleša Lapanjeta, ki je dijakom predstavil novejšo vejo biologije – koloidno biologijo. S koloidnimi procesi se dijaki srečajo pri predmetu Gospodarjenje z odpadnimi vodami, kjer na
začetku ponovijo fizikalno-kemijske lastnosti vode, spoznajo čiščenje odpadnih voda in varovanje hidrosfere, ter namen ekoremediacij na področju gospodarjenja z odpadnimi vodami. Predavanje dr. Lapanjeta je ponudilo dijakom praktični primer uporabe mikroorganizmov z namenom izboljšanja stanja okolja.

Predavanje Črevesni mikrobiom

V sredo, 14. 12. 2022, so dijaki oddelkov O1D, O2D, O4C in TeG1 poslušali predavanje znanstvenega raziskovalca Aleša Lapanjeta. Dr. Lapanje je priznan slovenski mikrobiolog oz. mikrobni ekolog, ki je zaposlen na Inštitutu Jožefa Štefana. Ukvarja se predvsem s koloidno biologijo, raziskovalno dejavnost pa razširja tudi v preučevanje mikroorganizmov v človeku. Z dijaki je razglabljal o njihovem pomenu in prispevku k dobremu telesnemu stanju. Ker so dijaki dobro opremljeni z znanjem o delovanju mikroorganizmov v človeškem telesu, je bilo predavanje namenjeno predvsem izboljšanju psihofizičnega stanja z dvigom kvalitete mikrobioma. Kakšen odnos vzpostaviti do (probiotičnih) prehranskih dopolnil in s katero hrano si lahko zagotovimo dobro mero »svežih« bakterij, ki bodo okrepile naš imunski sistem in pozitivno vplivale na prebavo, psihološki fitnes in vsesplošno dobro počutje.

Ogled Te – TOL Ljubljana

21. novembra 2022 so se dijaki 4. letnika programa okoljevarstveni tehnik odpravili na ogled Termoelektrarne – Toplarne Ljubljana. Ogledali so si laboratorij za kontrolo tehnoloških vod ter laboratorij za analizo vod in analizo goriv. Dijaki so spoznali računalniški monitoring tehnoloških voda (on-line merilniki), ki omogoča čim manjšo porabo kemičnih sredstev za uravnavanje mnogih parametrov vode. Seznanili so se z elementnim analizatorjem (za analizo prisotnih elementov v snoveh) in adiabatni kalorimetrom, ki meri zgornjo kurilno vrednost premoga ali biomase.
Zaposleni na Te-TOL-u so pojasnili dijakom ravnanje z odpadnim pepelom, ki ga uporabijo tudi kot gradbeni kompozit. Zaključek ogleda je sledil ob enem izmed kotlov, kjer je postavljen prostor za ravnanje z nevarnimi odpadki in ostalimi vrstami odpadkov. Dijaki so se lahko prepričali o pravilnem ravnanju podjetja z nevarnimi odpadki, prav tako pa jih je na koncu zanimala statistika. Izvedeli so, da je dnevna poraba premoga 1000 ton, medtem ko je odpadnega pepela približno 20 ton.

Projekt Veselje do znanosti

10. novembra 2022 so se dijaki O1D udeležili delavnic v okviru projekta »Veselje do znanosti«. Dogodek se je odvijal na Gimnaziji Celje – center. Po uvodnem pozdravu je sledilo predavanje dr. Toma Turka, slovenskega biologa in biokemika, ki je navdihujoče predstavil pomen znanosti v svetu. Predavatelj je izpostavil nekaj imen znanstvenikov, ki so s svojimi dognanji dragoceno prispevali k razvoju znanosti in tehnologije. Predavanju so sledile izvedbe različnih delavnic, na katerih so dijaki spoznali gostujočo šolo in sodobne učne pripomočke kot je AR-sandbox (reliefni peskovnik), izvedli pa so tudi nekaj kemijskih poskusov in se preizkusili v učenju tehnik pomnjenja. Dogodek se je zaključil pozitivno in z mislijo na prihodnje leto, ko bodo dijaki v vlogi izvajalca
delavnice predstavili delo okoljevarstvenika.