Ogled podjetja KOTO

V sredo, 19. 4. 2023, smo si z dijaki O3C in O4C pogledali proizvodne procese v podjetju KOTO. Podjetje predstavlja dober primer krožnega gospodarstva, saj se ukvarjajo s predelavo živalskih stranskih produktov in drugih biološko razgradljivih odpadkov. Odpadke predelajo v bioplin in proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, zato veljajo za samooskrbno in ogljično nevtralno podjetje. Dijaki so med ogledom potrdili, da teorija v praksi deluje zelo dobro, obenem pa so imeli priložnost spoznati delovna mesta, ki ustrezajo njihovem profilu po koncu srednješolskega izobraževanja.

Strokovna ekskurzija okoljevarstvenih tehnikov

Dijaki drugega, tretjega in četrtega letnika smeri okoljevarstveni tehnik so najprej obiskali podjetje Ocean Orchids. Temu je sledila predstavitev lončarstva v vasi Filovci, kjer so se praktično preizkusili v končni obdelavi keramike. Dijaki 1. letnika okoljevarstveni tehnik pa so si v Premogovniku Velenje ogledali muzej in si privoščili knapovsko malico, nato pa so šli na terenski ogled jezera ter razgledne točke nad Šoštanjem.

UNESCO delavnica: Voda – kaj mi pomeni?

Dijaki 3. letnika programa okoljevarstveni tehnik so se 20. 3. 2023 v sklopu projekta Unesco udeležili predavanja o vodi. Predavanje je izvedla dr. Vesna Zupanc, raziskovalka na Biotehniški fakulteti. Dijaki O3C se z okoljsko problematiko vode srečajo že v 1. letniku, v tretjem pa se poglabljajo v okviru predmeta Gospodarjenje z odpadnimi vodami. Predavateljica je izpostavila problematiko namakalnih sistemov in prekomernega koriščenja vode oz. nepremišljene porabe vode v kmetijstvu. Na fakulteti so izvedli raziskavo in razvili Sistem za podporo odločanju o namakanju (SPON), s katerim svetujejo in pomagajo pridelovalcem pri vzpostavitvi kvalitetnega namakalnega sistema na svojih obdelovalnih površinah. Pri iskanju optimalnega namakalnega sistema raziskovalci analizirajo prst in se posvetijo meritvam vsebnosti vode v zemlji, saj je ta informacija ključna pri določanju časovnega okvirja namakanja površin z vodo. Tudi naši dijaki iz O3C so preizkusili merjenje z napravo in spoznali prednosti prenosa znanosti v prakso.

Dostopnost