Podelitev spričeval

Dijakinje in dijaki SGGOŠ so včeraj, 23. 6. in danes, 24. 6. 2020, prejeli spričevala in se zahvalili svojim razrednikom.

Poletna šola za dijake: “Več kot 360 priložnosti, ki čakajo nate!”

Karierni centri Univerze v Ljubljani med 24. 8. in 28. 8. 2020 organiziramo 4. poletno šolo za dijake »Več kot 360 priložnosti, ki čakajo nate«, ki bo tokrat potekala preko spleta.
Z njo želimo spodbuditi dijake, da začnejo pravočasno razmišljati o izbiri študija, da prepoznajo svoje interese, osebnostne lastnosti in kompetence, da se seznanijo z možnostmi študija in bodoče zaposlitve ter se tako lažje odločijo za svojo nadaljnjo študijsko pot.
Program je sestavljen iz treh izbirnih vsebinskih sklopov. Dijaki bodo lahko izbirali med različnimi delavnicami samospoznavanja, predstavitvami 20 fakultet in 1 akademije ter spoznavali karierne zgodbe alumnov Univerze v Ljubljani. Med poletno šolo jim bodo za individualna svetovanja ves čas na voljo tudi karierni svetovalci.
Lani se je poletne šole udeležilo več kot 150 dijakov srednjih šol iz vse Slovenije. Njihovi vtisi so bili zelo pozitivni. Nekaj simpatičnih utrinkov smo zbrali in objavili na naših družbenih omrežjih, na Facebooku in Instagramu.
Več informacij o poletni šoli lahko najdete na spletni ali na Facebook strani Kariernih centrov Univerze v Ljubljani. Zanje lahko vprašate tudi na poletnasolakc@uni-lj.si ali pokličete eno od kariernih svetovalk:
– Sabino Mikuletič Zalaznik, 01 2418 698,
– Tino Premelč, 01 2003 297,
– Tanjo Potočnik Mesarić, 01 3203 041.
V poletnih mesecih bodo na fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani potekale tudi druge poletne šole, kjer bodo dijaki lahko pridobili ali poglobili svoje znanje in praktične izkušnje s posameznega strokovnega področja in se tako lažje odločili za nadaljnji študij. Več informacij o posameznih programih si lahko dijaki lahko preberejo na povezavi.

Razpis za kadrovsko štipendijo

Razpis za kadrovske štipendije za šolsko leto 2020/2021 v gradbenem podjetju Posočje

Gradbeno podjetje Posočje je mlado gradbeno podjetje, ki se je ustanovilo na izkušnjah naših kadrov. Delujemo na lokalnem območju Posočja. Ukvarjamo se z gradnjo objektov visokih in nizkih gradenj kot tudi adaptacij, sanacij ter rekonstrukcij starejših in spomeniško zaščitenih objektov.

Zaradi zagotavljanja kontinuitete odličnosti delovanja, GRADBENO PODJETJE POSOČJE d.o.o., v šolskem letu 2020/2021 razpisuje štipendije za dijake tretjega in četrtega letnika za poklic: gradbeni tehnik.

Štipendistom nudimo:

  • Redno mesečno izplačilo kadrovskih štipendij,
  • opravljanje delovne prakse v trajanju vsaj 120 ur v vsakem šolskem letu
  • zagotavljanje mentorstva,
  • pomoč in svetovanje v času štipendiranja,
  • zaposlitev po končanem šolanju (za najmanj 2x toliko časa kot je trajalo štipendijsko razmerje)

Prijava naj vsebuje:

  • življenjepis ali CV
  • motivacijsko pismo (zaželeno)
  • zadnje šolsko spričevalo
  • potrdilo o vpisu za šolsko leto 2020/2021

Prijavo za pridobitev kadrovske štipendije pošljite do 30. 8. 2020 na elektronski naslov: info@gp-posocje.si ali na Gradbeno podjetje Posočje d.o.o., Poljubinj 92, 5220 Tolmin.

              

Spletni karierni tabor Kaži-pot

Spletni karierni tabor Kaži-pot (http://www.empatiko.si/dogodki/spletni-karierni-tabor-kazi-pot/) je “mlajši brat” kariernega tabora Od žepnine do plače. Glavni namen tabora je načrtno in organizirano ukvarjanje s poklicno ali izobraževalno potjo, da dijakom olajšamo sprejemanje kariernih odločitev.

Izvedba preko spleta prinaša več časovne fleksibilnosti, zato dogodek traja 6 dni, vsak dan izvedemo po 3 ure programa, bo pa urnik fleksibilen zaradi obogatitve programa z gosti. To nam omogoča kvalitetno izvedbo programa, udeležencem pa da možnost za poglobljen razmislek, ki ga lahko skozi teden nadgrajujejo in poglabljajo. Poleg tega smo v nestrukturiranem času na voljo za individualno karierno svetovanje.

Tabor izvajamo diplomirani psihologi (UN) in trenerji mehkih veščin, ki svoja znanja s kadrovske psihologije in psihologije dela pridobivamo tudi na magistrskem študiju ter jih z veseljem predajamo v prakso.

Program je sestavljen in raziskovanja svojih vrednot, pregleda svojih interesov, premisleka in drugačnega pogleda na svojo osebnost, odkrivanja močnih točk in krepitve veščin za spoznavanje področij, ki so dijakom pomembne. Cel program povezuje rdeča nit odkrivanja prave poti zase.