Dijaška skupnost

Člani dijaške skupnosti (DS) so vsi dijaki SGGOŠ Ljubljana. Aktivnosti DS vodijo in usmerjajo predstavniki vseh oddelčnih skupnosti, ki izvolijo predsednika, namestnika in tajnika DS. Predsednik sklicuje srečanja DS in se udeležuje sestankov DS na občinski in državni ravni. DS ima svojega mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev. DS oblikuje predloge, mnenja in pobude za boljše delovanje šole in za prijetnejše počutje dijakov pri pouku in ostalih dejavnostih.

Predsednik DS SGGOŠ v š. l. 2020/21: Dino Kurtović, T4B

Člana predsedstva: Taya Černe in Eman Šaćirović, T3B

Nejc Kastelic

mentor dijaške skupnosti SGGOŠ

E-naslov: nejc.kastelic@sggos.si

 

Prvi šolski dan

Prvi šolski dan

Šolski prag SGGOŠ je danes prestopilo 186 dijakinj in dijakov, ki bodo v letošnjem šolskem letu obiskovali 1. letnik.

Fazančkanje 2018 – 4. 10. 2018

Fazančkanje 2018 – 4. 10. 2018

Fazančkanje oz. sprejem prvošolcev med sggoševce je tudi letos, natančneje 4. oktobra 2018, minilo v prijetnem vzdušju. Naloge, ki so jih za dijake prvih letnikov pripravili dijaki četrtih letnikov, se niso zdele pretežke. A kaj bi govorili, poglejte si...

Prva seja parlamenta DOS v šolskem letu 2016/17

1. redna seja parlamenta DOS - 30. september 2016 Predsednica dijaške skupnosti Klavdija Kastelic in podpresednica dijaške skupnosti Neva Presiček sta se 30. septembra 2016 udeležili 1. redne seje parlamenta Dijaške organizacije Slovenije s predlaganim dnevnim redom:...