SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA 

GRADIMO LJUDI

let izkušenj

let sodelovanja v mednarodnih projektih

izobraževalnih programov

SGGOŠ na FB

 

SGGOŠ na Youtube

Nadaljnja vzpostavitev IKT infrastrukture v VIZ