SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA 

GRADIMO LJUDI

Okoljevarstveni članki

Okoljevarstveni članki

Okoljevarstveni članki : Je morda med lončki tudi moj? Mikroplastika v 90 odstotkih vzorcev ustekleničene vode po svetu Okolje smo vsi "Slovenija je majhna, a imate veliko nadarjenih mladih."    

dijakinj in dijakov

učiteljev

izobraževalnih programov