Rastem s knjigo

Alma Repar, prof., bibliotekar

koordinatorica projekta

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne šole. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009. Izvajamo ga v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu (Avstrija, Madžarska, Italija). Sodelujemo tudi z učitelji, ki poučujejo slovenščino v t. i. sobotnih šolah (Amerika, Avstralija), pri dopolnilnem pouku v tujini (Belgija, BiH, Srbija, Hrvaška, Francija idr.) in v Evropskih šolah (Bruselj, Luksemburg, Frankfurt idr.).

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so: spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic, motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

 

Rastem s knjigo na SGGOŠ 2019/20 

Osnovni cilj projekta je skrb za bralno kulturo dijakov in spodbujanje k branju slovenskega mladinskega leposlovja. Pri urah slovenščine in v času nadomeščanj v knjižnici beremo, razmišljamo in se pogovarjamo o avtorju in prebranem.

Ob obisku splošne knjižnice v oktobru in novembru 2019 so dijaki prvih letnikov SSI in PTI dobili v dar literarno delo Cvetke Sokolov, V napačni zgodbi.

 

 

Izbrane ROZINE v akciji (2012)
Izbrane ROZINE v akciji (2012)
Izbrane ROZINE v akciji (2012)
Knjiga z moje nočne omarice 2017

Knjiga z moje nočne omarice 2017

Z današnjim torkom, 25. aprilom 2017, smo zaključili naša pripovedovalna srečanja ob izbranih leposlovnih knjigah, ki smo jih brali v aprilu. Dijaki Žiga, Pia, Alma, Maruša, Petra, Tilen, Tajda, Zala, Lara in učiteljice Alenka, Erna, Marjana (dopisno) in Alma smo...

Knjiga z moje nočne omarice 2016

Knjiga z moje nočne omarice 2016

Naše tradicionalno branje v aprilu, mesecu knjige, se je nadaljevalo tudi letos, ko smo se dijaki in profesorice dobivali v knjižnici ob sredah in si pripovedovali zgodbe. In kdo so bili naši junaki z nočnih omaric? Gejša s svojimi nenavadnimi izkušnjami od otroštva...