Obisk iz Senegala

Obiskali so nas predstavniki šolstva in gospodarstva iz Dakarja in si z zanimanjem ogledali naše nove delavnice ter pouk v njih.

O4C na ogledu AQUAFIL-a

V ponedeljek, 3. februarja 2020, so si dijaki O4C ogledali celoten potek regeneracije poliamidnih vlaken, ki jih kot edini v Sloveniji, pa celo v svetu, izvaja mednarodno podjetje Aquafil. Za začetek so poslušali teoretični uvod, nato pa si ogledali postopek depolimerizacije, čiščenje surovine v destilacijski koloni, delovanje ekstrudorja in oblikovanje fjlamentov za tkanje. Ker izdelujejo tkanino iz recikliranih vlaken, so pridobili tudi blagovno znamko Econyl. Surovina za recikliranje pa so stare preproge, ribiške mreže in še kakšna plastika. Seveda so pri tem izvedeli tudi, kako ravnajo z energijo in vodo.

Predavanje o varstvu pri delu

 Dijaki 2. letnika SSI,  1. letnika PTI,  1. letnika  SPI in 1. letnika NPI boste pred odhodom na PUD opravili izobraževanje in preizkus znanja o varnosti in zdravju pri delu. Izobraževanje bo potekalo po naslednjem razporedu:

Dan Ura Razred Prostor Nadzorni učitelji
Sreda, 26. februar 2020 4. in 5. šolska ura G2B, K1C, P1A, R1C, U1B, Z1C predavalnica v kleti šole

4. ura: Hernaus G2B, Brunček K1C, Žakelj/Škrjanec P1A, Jurčič R1C, Trček/Korun U1B, Kotnik Z1C

5. ura: Bitenc G2B, Brunček K1C, Žakelj/Škrjanec P1A, Jurčič R1C, Trček/Korun U1B, Kotnik Z1C

Četrtek, 27. februar 2020 4. in 5. šolska ura N1D, O2C, PT1, T2A, T2B, predavalnica v kleti šole

4. ura: Škrjanec/Lipush N1D, Mezgec O2C, Žitnik PT1, Vogrič T2A, Suhadolnik T2B

5. ura: Škrjanec/Lipush N1D, Mezgec/Besednjak O2C, Došler PT1, Berdajs T2A, Žitnik T2B

Udeležba na izobraževanju je obvezna.

Brez opravljenega izobraževanja in preizkusa znanja o  varnosti in zdravju pri delu ne morete na opravljanje PUD-a.

Zamudniki (iz opravičenih razlogov) in dijaki 2. letnika SPI,  2. letnika NPI in 3. letnika SSI, ki lansko leto niste opravili izobraževanja, se priključite drugi skupini v četrtek, 27. februarja.

 

Ljubljana, 4. 2. 2020

Miha Debevc, organizator PUD

O2C na terenskih vajah

Pri strokovnem modulu Terenske in laboratorijske metode spoznavanja pokrajine dijaki v 1. polletju dobijo dovolj znanja, da ga lahko preizkusijo in uporabijo pri celostnem raziskovanju pokrajine. Prav zato smo terenske vaje 30. januarja izvedli na območju Medanskih vrat, saj ta zanimiva pokrajina na prehodu iz Ljubljanskega na Kranjsko – Sorško polje ponuja številne možnosti za uporabo različnih metod terenskega dela. Tako smo na terenu: opazovali, skicirali, se orientirali, jemali vzorce, kartirali, merili, fotografirali. Največ meritev smo izvedli ob toplem izviru Straža, kjer je bil tudi naš končni cilj. Tu smo nenačrtovano opravili tudi nekaj kratkih intervjujev s številnimi obiskovalci te izjemne naravne vrednote. Pozorni smo bili tudi na stanje okolja in na žalost opazili tudi nekaj manjših divjih odlagališč odpadkov. Ugotavljali smo potencialne onesnaževalce toplega izvira ter podajali predloge za uporabo tega prostora v prihodnosti. Pri tem smo si bili enotni, naj območje ostane čimbolj v naravnem stanju, predlagamo prepoved neposrednega dostopa z vozili na motorni pogon, namestitev tabel z izobraževalnimi vsebinami ter izvajanje tihih dejavnosti. Pozorni smo bili tudi na lastno okolju prijazno vedenje: ostanke kemikalij, ki smo jih uporabljali pri analizah smo skrbno zbirali in jih ustrezno odstranili, uporabljali smo javni prevoz, veliko smo prehodili. Najmanj uspešni smo bili pri vzdrževanju tišine, saj je ob veliki delovni vnemi, izjemnem sodelovanju v skupinah ter navdušenju nad lastno in skupinsko uspešnostjo ob reševanju nalog res težko biti tiho!

Zimski izpitni rok

POKLICNA MATURA 2019
ZIMSKI IZPITNI ROK (193)
Pisni izpiti:
3. 2., ob 9h – Slovenščina, uč. 310
4. 2., ob 9h – Matematika, uč. 310
4. 2., ob 9h – Angleščina, uč. 311
5. 2., ob 9h – 2. predmet, uč. 310
Kandidate prosimo, da se zberejo pred izpitnim prostorom najkasneje ob 8.40h.

Ustni izpiti in zagovori 4. predmeta:
6. 2., od 10.35 do 12.30 – Slovenščina, uč. 114
7. 2., od 10.00 do 10.25 – Zagovor izdelka, program gradbeni tehnik, uč. 209
7. 2., od 10.30 do 11.20 – Matematika, uč. 213
10. 2., od 11.45 do 13.30 – Angleščina, uč. 212
11. 2., od 7.30 do 8.30 – Osnove geodezije, uč. 215
11. 2., od 8.50 do 9.40 – Okoljevarstvo, uč. K13
11. 2., od 7.30 do 9.40 – Graditev objektov, uč. 312
13. 2., od 10.30 do 11.00 – Zagovor izdelka oz. storitve, program okoljevarstveni tehnik, uč. K10

Kandidate prosimo, da se za ustne izpite in zagovor pred izpitnim prostorom zberejo 15 minut prej.