Gradnja novih šolskih delavnic

Dijakinje in dijaki T3A razreda smo si v okviru predmeta Osnove projektiranja ogledali gradnjo novih šolskih delavnic. Spremljali smo polaganje toplotne izolacije, izdelavo fasade in ometov, polaganje armaturne mreže v tleh, napeljavo inštalacij, kanalizacije, odtokov… Dela na gradbišču potekajo hitro, zato se tudi situacija na gradbišču hitro spreminja.

 

Večer brez mobilnih telefonov

Na športno spoznavnem taboru smo se dijakinje in dijaki 1. letnikov SSI v okviru ZDRAVE ŠOLE udeležili predavanja Odvisnost od digitalnih tehnologij. Potem smo imeli “večer brez mobilnih telefonov” na katerem smo plesali in se igrali družabne igre.

Športno spoznavni tabor 2019

Športno spoznavni tabor za 1. letnike srednjega strokovnega izobraževanja smo izvedli v dveh delih. Razreda T1B in G1D sta bila na taboru v ponedeljek, 30. 9. in v torek, 1. 10. 2019; razreda T1A in O1C pa v torek in sredo (1. 10. in 2. 10. 2019) v spremstvu svojih razrednikov. Dijakinje in dijaki so se na taboru bolje medsebojno spoznali preko športa. Na taboru so plavali, supali, vozili kajake in igrali nogomet. Obiskali so tudi naravni rezervat Škocjanski zatok.

LIFE Artemis

2. terenske vaje za dijake 2. letnika smeri okoljevarstveni tehnik smo izvedli v sodelovanju s strokovnjaki Gozdarskega inštituta RS in organizacije LIFE Artemis. Po uvodnem predavanju o invazivnih tujerodnih rastlinah smo na vodenem sprehodu po Rožniku spoznavali, prepoznavali in vnesli v aplikacijo invazivne tujerodne vrste. Tako smo se dobro pripravili na naslednje terenske vaje, ko bomo kartirali invazivne tujerodne rastline v bližini šole.