Piknik za promocijsko ekipo

Dijakinje in dijake SGGOŠ, ki so letos predstavljali izobraževalne programe na predstavitvah SGGOŠ po zoomu, na dnevu odprtih vrat, informativi in informativnem dnevu, je na pikniku pred šolskimi delavnicami nagovoril in pogostil ravnatelj Gvido Jager. Na pikniku je s svojimi muzikanti zaigrala tudi njihova mentorica prof. Karin Mezgec.

Jezero je – jezera ni 2021

Ob bližnjih rekah, jezerih in morju

»Osnovna človekova potreba je ustvarjalno izražanje lastnega bistva.«

Prebujajoča svetloba, Barbara A. Brennan

Popravek: Avtorica dveh akvarelov z Gimnazije Ledina je Klara Černigoj (in ne Černilogar).

Projekt smo glede na okoliščine malo spremenili. Izdelke in prispevke ste lahko oblikovali v domačih risalnicah ali v bližnji naravi ob rekah, jezerih in morju.

Sodelujoči ste skupaj z mentorji v delavnicah skozi opazovanje okolice odkrivali različne umetne in naravne znamenitosti. Skozi ustvarjanje ste povezovali bivanje, pomen vode za življenje ter dejavnosti, ki so se odvijale in ki se danes odvijajo na njej in ob njej.

Cilji projekta 2021 so bili:

V projektu vzgajamo v duhu trajnostnega razvoja s poudarkom na Unescovih ciljih in Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje. Hkrati želimo razvijati temeljne evropske kompetence: sposobnost izražanja in razumevanja v ustni in pisni obliki; razumevanje naravnega sveta ter sposobnost uporabe znanja in tehnologije; razvoj digitalne pismenosti in učenje učenja; socialne in državljanske kompetence; samoiniciativnost in podjetnost; kulturna zavest in izražanje.

Vabimo vas k ogledu e-Jezerskega lista 2021, v katerem so zajeta vsa prispela dela. Udeleženci so domišljiji resnično pustili prosto pot. Vsem čestitamo!

Vsem mentorjem, dijakom in učencem se zahvaljujemo za sodelovanje v upanju, da se naslednje leto srečamo v naravi, ob Jezeru.

Poletje je pred nami in naj vam ob tem zaželim sproščene in zdravja polne počitnice.

Ljubljana, junij 2021

Karin Prodan

organizatorka 18. nacionalnega projekta Unesco pridruženih šol Slovenije

 

Vabilo na Festival kamna 2021

Na Festivalu kamnoseštva, ki bo ta vikend od 25. 6. do 27. 6. 2021 v Pliskovici na Krasu (program), sodeluje tudi SGGOŠ s šestimi dijaki kamnoseki. Ena od organizatork Festivala kamnoseštva je naša prof. Maja Š. Capuder, mentorja dijakom pa sta prof. Janko Brunček in nekdanji dijak ter lanskoletni zmagovalec Rok Vidmar.

Napovednik Festivala kamnoseštva v Slovenski kroniki, 21. 6. 2021