Urejanje dijaške sobe

Luka, Tilen, Tarik, Urban in Luka iz T3A razreda so v enem tednu počistili, pokitali in prepleskali nov prostor na podstrešju šole, ki bo z novim šolskim letom postal dijaška soba – prostor za sestanke in druženje dijaške skupnosti.

Podelitev spričeval zaključnim letnikom

V petek, 21. 5. 2021, so zaključili s poukom dijaki zaključnih letnikov. Podelitev spričeval in priznanj je potekala v ponedeljek, 24. 5. 2021, po “mehurčkih” – vsak oddelek je imel podelitev v svoji matični učilnici. Sledile so tridnevne priprave na zaključni izpit in poklicno maturo, ki se začne jutri, v soboto, s predmetom ANGLEŠČINA. Vsem dijakinjam in dijakom želimo uspešno opravljanje poklicne mature in zaključnega izpita.