DEKD 2018: “Rehnšiber” pri pouku gradbene mehanike

Dijaki PT1, T2B, T2A in T4A so pri pouku gradbene mehanike pri prof. Majdi Pregl računali z “rehnšibrom” – logaritmičnim računalom. Večmestna števila soo z logaritmičnim računalom množili, delili in spoznali tudi druge funkcije, ki so možne za uporabo tega računala (kotne funkcije, potenciranje … ). Rezultate so primerjali z rezultati, dobljenimi z današnjim kalkulatorjem.

Dijaki so bili začudeni nad možnostjo računanja z veliko natančnostjo.

Članek o računalu na dlib

Obisk podjetja Riwal – 11. 10. 2018

Dijaki drugega letnika, strojniki in tesarji, so se tudi letos (oktober 2018) udeležili dneva odprtih vrat v podjetju Riwal Ljubljana, ki prodaja in izposoja dvižne košare, ploščadi in teleskopske viličarje. Bili smo toplo sprejeti, prikazali so nam delavnice in stroje, predvsem pa so nas poučili o varnem delu s stroji na gradbišču in o varnostni opremi, ki je za delo na višini nujno potrebna.

Dijakom so ponudili priložnost za opravljanje prakse in tudi možnost za kasnejšo zaposlitev. Dve uri in pol sta hitro minili.