"SGGOŠ damo po pregledano." (T4G) Še ena generacija dijakov SGGOŠ se je poslovila. V petek, 6. julija 2018, so prejeli spričevala poklicne mature in zaključnega izpita. Še posebej se veselimo zlate maturantke na poklicni maturi in petih dijakov, ki so prejeli...