Na 3. in 4. sestanku dijaške skupnosti je bil prisoten tudi ravnatelj Gvido Jager. Na 3. sestanku DS je predstavnikom dijaške skupnosti predstavil Poročilo SGGOŠ za šolsko leto 2014/15 in Načrt dela SGGOŠ za šolsko leto 2015/16. Na 4. sestanku DS se je oblikovala ožja delovna skupina (Nejc, Klavdija, Neva, Jaka in David), ki je skupaj z ravnateljem predstavila šest bistvenih točk, s katerimi se bo ukvarjala DS:

  1. Internetna povezava za dijake
  2. Glasbena lestvica SGGOŠ Ljubljana
  3. Promocijski video
  4. Šolska malica
  5. Šolska okolica
  6. Škoda na dijaških sanitarijah
Dostopnost