Select Page

Na 3. in 4. sestanku dijaške skupnosti je bil prisoten tudi ravnatelj Gvido Jager. Na 3. sestanku DS je predstavnikom dijaške skupnosti predstavil Poročilo SGGOŠ za šolsko leto 2014/15 in Načrt dela SGGOŠ za šolsko leto 2015/16. Na 4. sestanku DS se je oblikovala ožja delovna skupina (Nejc, Klavdija, Neva, Jaka in David), ki je skupaj z ravnateljem predstavila šest bistvenih točk, s katerimi se bo ukvarjala DS:

  1. Internetna povezava za dijake
  2. Glasbena lestvica SGGOŠ Ljubljana
  3. Promocijski video
  4. Šolska malica
  5. Šolska okolica
  6. Škoda na dijaških sanitarijah
Dostopnost