Splošno o izobraževanju odraslih

Renata Vrčkovnik

organizatorka IO

Telefon: 01 5600 442

E-naslov: renata.vrckovnik@sggos.si

Kabinet 227

Za vsak izobraževalni program je določen učiteljski zbor. Učitelji so vam na voljo v času govorilnih ur osebno ali na tel. št. 01 5600 412, na spletni strani šole pa lahko najdete tudi njihove elektronske naslove. Študijsko literaturo vam bo posredoval vsak učitelj posebej, gradivo pa si lahko izposojate tudi v šolski knjižnici.

Opravljanje izpita je mogoče le ob predhodni oddaji pravilno izpolnjene prijavnice k izpitu; oddate jo vsaj 5 delovnih dni pred pričetkom izpita za posamezen predmet v tajništvu šole ali na elektronski naslov organizatorke izobraževanja odraslih. Odjava od izpita je možna najkasneje 3 dni pred rokom izpita.

Obvestila in dogajanja v zvezi z izobraževanjem odraslih spremljajte na spletni strani šole ali pri organizatorki IO.

Učiteljski zbori (UZ) v šolskem letu 2020/21