Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

Miha Debevc, univ. dipl. ekon.

organizator PUD

Telefon: 01 5600 418

E-pošta: miha.debevc@sggos.si

Kabinet 232

Dijaki programov strokovnega in poklicnega izobraževanja se praktično izobražujejo tudi na delovni praksi v podjetjih. Skupno število ur delovne prakse je predpisano z izobraževalnim programom, v pristojnosti šole pa je, da določi, v katerem letniku in v kakšnem obsegu se bo izvajala. PUD enega letnika se izvaja v enem sklopu, v terminu, ki je določen s šolskim koledarjem. Dijaki si praviloma sami najdejo delodajalca; če nimajo te možnosti, ga poišče šolski organizator. V preteklem in tem šolskem letu so dijaki opravljali prakso pri 260 delodajalcih. Delovna praksa je obvezna za vse dijake. Vrednoti se z opravil/ni opravil. Brez uspešno opravljene delovne prakse in oddaje potrjenega dnevnika ni mogoče napredovati v višji letnik.

Razpored PUD v šolskem letu 2021/22

PUD