Select Page

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

Miha Debevc, univ. dipl. ekon.

organizator PUD

Telefon: 01 5600 418

E-pošta: miha.debevc@sggos.si

Kabinet 232

Dijaki programov strokovnega in poklicnega izobraževanja se praktično izobražujejo tudi na delovni praksi v podjetjih. Skupno število ur delovne prakse je predpisano z izobraževalnim programom, v pristojnosti šole pa je, da določi, v katerem letniku in v kakšnem obsegu se bo izvajala. PUD enega letnika se izvaja v enem sklopu, v terminu, ki je določen s šolskim koledarjem.

Dijaki si praviloma sami najdejo delodajalca; če nimajo te možnosti, ga poišče organizator PUD. Delovna praksa je obvezna za vse dijake in se v spričevalu vrednoti z opravil/ni opravil. Dijak mora v času opravljanja PUD opraviti za letnik določeno število ur in v določenem času oddati urejen in potrjen dnevnik. Brez uspešno opravljene delovne prakse in oddaje potrjenega dnevnika ni mogoče napredovati v višji letnik.

Dostopnost