Select Page

Pečar – polagalec keramičnih oblog

Pečar – polagalec keramičnih oblog bo znal organizirati in izvesti dela pri gradnji lončenih in krušnih peči, štedilnikov in kaminov ter pri polaganju keramičnih oblog in mozaikov. Poznal bo uporabo in vzdrževanje pečarskega in keramičarskega orodja in lahkih gradbenih strojev.

Pečar – polagalec keramičnih oblog se lahko zaposli v podjetjih, ki se ukvarjajo z zaključnimi gradbenimi deli. Lahko izvaja tudi obnovitvena in vzdrževalna dela na starejših zgradbah.

Štipendije za deficitarne poklice

Dijak, ki se vpiše v 1. letnik programa pečar – polagalec keramičnih oblog, lahko zaprosi za štipendijo za deficitarne poklice, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja
Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.
Kam naprej

Pečarji – polagalci keramičnih oblog se lahko zaposlijo v gradbenih ali v sorodnih podjetjih; tisti s podjetniško žilico postanejo samostojni podjetniki; po pridobljenih delovnih izkušnjah lahko opravijo izpit za gradbenega delovodjo in opravljajo vodstvena dela na gradbiščih ali pa pridobijo naziv mojster stroke. Mnogi nadaljujejo šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (2 leti) in postanejo gradbeni tehniki; s tem so jim odprta vrata predvsem na višje in visoke strokovne šole.

Intervju z našim pečarjem Joštom Gerdenom na 24UR

Izvedbeni predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratica Letnik
1. 2. 3.
Slovenščina
SLO 2 3 3
Matematika
MAT 2 3 3
Tuji jezik
ANG, NEM 2 2 2
Umetnost
UME 1    
Naravoslovje
NAR 2 2  
Družboslovje
DRU 2 2  
Sportna vzgoja
ŠVZ 2 2 2
Gradbeništvo
GRA 3 2 2
Osnovna gradbena tehnologija
OGT 2 2 2
Strokovno risanje
STR 3    
Pečarstvo in polaganje keramičnih oblog PEČ 4 6 8
Izbirni modul     2  3
Dela in poklici v gradbeništvu*
DPG 6   4
Lahka gradbena mehanizacija*
LGM   7  
Podjetništvo*
POD     2
Praktično usposablajanje z delom (ur letno)
PUD 114 380 418
Interesne dejavnosti
IND 64 64 32
*odprti kurikul
Gradbeniada 2023

Gradbeniada 2023

Na Gradbeniadi je naša šola z doseženima 1. mestoma v zidarstvu in polaganju keramičnih oblog, ter z 2. mestom v nogometu, dosegla skupno 2. mesto.

Izdelava ometa

Izdelava ometa

Dijaki P2A in N1D so izdelovali grobi omet opečnate stene.

Dostopnost