Zaposleni

Gvido Jager ravnatelj 01 5600 404 gvido.jager@sggos.si
Petra Žirovnik Grudnik pomočnica ravnatelja 01 5600 416 petra.zirovnik-grudnik@sggos.si
IME IN PRIIMEK
RAZREDNIK
PREDMETNO PODROČJE
SPLETNA POŠTA
Andrej Berdajs
 
geodezija
andrej.berdajs@sggos.si
Maja Besednjak
O4C
geografija, okoljevarstvo
maja.besednjak@guest.arnes.si
Nežka Bešter
 
informatika
nezka.bester@sggos.si
Jakob Bitenc
G1D
geodezija
jakob.bitenc@sggos.si
Martina Bizjak
T3A
športna vzgoja
martina.bizjak@sggos.si
Janko Brunček
KRZ2C gradbeništvo
janko.bruncek@sggos.si
Bojana Carli Arsović
T2A
športna vzgoja
bojana.carli-arsovic@sggos.si
Miha Debevc
 
podjetništvo
miha.debevc@sggos.si
Dimitrije Djokić
 
geodezija
dimitrije.djokic@sggos.si
Miha Došler
 
gradbeništvo
 miha.dosler@sggos.si
Vojko Goričan
 
športna vzgoja
vojko.gorican@sggos.si
Iza Hanžek Šušteršič
 
matematika
iza.hanzek-sustersic@sggos.si
Tatjana Hernaus
 
matematika
tatjana.hernaus@sggos.si
Robert Jurček
U2B
gradbeništvo, okoljevarstvo
robert.jurcek@sggos.si
Irena Justin
O1C
slovenščina
irena.justin@sggos.si
Ksenija Juvan Berič
TG4B
slovenščina
ksenija.juvan-beric@sggos.si
Nina Kadunc
T1B
gradbeništvo
nina.kadunc@sggos.si
Nejc Kastelic
GO2C
matematika
nejc.kastelic@sggos.si
Nataša Kolar
 
matematika, fizika
natasa.kolar@sggos.si
Robert Korun
U3B gradbeništvo robert.korun@sggos.si
Srečko Kotnik
  gradbeništvo srecko.kotnik@sggos.si
Borut Križnar
 
okoljevarstvo
borut.kriznar@sggos.si
Staša Krstič Florjanič
 
angleščina
stasa.krstic-florjanic@sggos.si
Miha Kukec
N1D
matematika, fizika
miha.kukec@sggos.si
Tilen Lipush Rebernak
N2D
gradbeništvo
tilen.lipush-rebernak@sggos.si
Miha Markič
 
gradbeništvo
miha.markic@sggos.si
Karin Mezgec
O3C
okoljevarstvo, kemija
karin.mezgec@sggos.si
Ada Marjana Perko
 
 
okoljevarstvo
 
marjana-ada.perko@sggos.si
Marjana Pezdirc Kolnik
 
zgodovina
marjana.pezdirc-kolnik@sggos.si
Alenka Petrič
PT1
gradbeništvo
alenka.petric@sggos.si
Dagmar Pirnovar Kadrijevič
 
svetovalna delavka
dagmar.pirnovar-kadrijevic@sggos.si
Jerica Planinc
T2B
slovenščina
jerca.planinc@guest.arnes.si
Biljana Postolova
KRZ1C
gradbeništvo
biljana.postolova@sggos.si
Marinka Potočar
 
geodezija
marinka.potocar@sggos.si
Majda Pregl
 
gradbeništvo
majda.pregl@sggos.si
Karin Prodan
T4A
gradbeništvo
karin.prodan@sggos.si
Alma Repar
 
knjižničarka
alma.repar@sggos.si
Bojana Suhadolnik
TG3B
angleščina
bojana.suhadolnik@sggos.si
Ksenija Šajn
 
sociologija, nemščina
ksenija.sajn@sggos.si
David Ševerkar
T1A
gradbeništvo
david.severkar@sggos.si
Bernarda Šmalc
 
angleščina
bernarda.smalc@sggos.si
Maja Štembal Capuder
KPRZ3A
gradbeništvo
maja.stembal-capuder@sggos.si
Alenka Tomšič Grgurič
 
slovenščina
alenka.tomsic-grguric@sggos.si
Silvo Trček
U1B gradbeništvo silvo.trcek@sggos.si
Matjana Vogrič
P2A
družboslovje
matjana.vogric@sggos.si
Renata Vrčkovnik
 
organizatorka malice, izobraževanje odraslih, DSP
renata.vrckovnik@sggos.si
Franci Žakelj
P1A
gradbeništvo
franci.zakelj@sggos.si
Petra Žirovnik Grudnik
 
gradbeništvo
petra.zirovnik-grudnik@sggos.si
Tomaž Žitnik
PT2
gradbeništvo
tomaz.zitnik@sggos.si

 

 

Administrativno in tehnično osebje
Karmen Hrnčič
tajnik v VIZ
karmen.hrncic@sggos.si
01 5600 400
Janko Janežič
hišnik
janko.janezic@sggos.si
Dušan Seliškar
vzdrževalec učne opreme
dusan.seliskar@sggos.si
Mojca Šaranović Šinkovec
računovodkinja, tajnik v VIZ
mojca.saranovic-sinkovec@sggos.si
01 5600 400
Bojan Vaupotič
administrator, knjigovodja
bojan.vaupotic@sggos.si
01 5600 406