SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA 

GRADIMO LJUDI

Keep it cool

Keep it cool

Dijaki 2. letnika so sodelovali v natečaju za kratki film Keep it cool – Zgodbe podnebnih sprememb, ki ga je razpisalo Britansko veleposlaništvo v Ljubljani.

dijakinj in dijakov

učiteljev

izobraževalnih programov