SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA 

GRADIMO LJUDI

Svetovni dan knjige

Svetovni dan knjige

V sredo in četrtek smo si izbrani razredi in posamezni učitelji privoščili po eno šolsko uro branja, poslušanja in sproščenega vživljanja v lepo slovensko besedo.

dijakinj in dijakov

učiteljev

izobraževalnih programov