Dijaška skupnost

Člani dijaške skupnosti (DS) so vsi dijaki SGGOŠ Ljubljana. Aktivnosti DS vodijo in usmerjajo predstavniki vseh oddelčnih skupnosti, ki izvolijo predsednika, namestnika in tajnika DS. Predsednik sklicuje srečanja DS in se udeležuje sestankov DS na občinski in državni ravni. DS ima svojega mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev. DS oblikuje predloge, mnenja in pobude za boljše delovanje šole in za prijetnejše počutje dijakov pri pouku in ostalih dejavnostih.

Predsednik DS SGGOŠ v š. l. 2022/23: Žak Likar, T4B

Člana predsedstva:  Asija Čufurović, T4A in Dan Rubido, T4B

Irena Mrak Merhar, prof. matematike in računalništva

mentorica dijaške skupnosti SGGOŠ

E-naslov: irena.mrak-merhar@sggos.si

 

Šolski hudiji in jopce

Šolski hudiji in jopce

V letošnjem šolskem letu so dijaki SGGOŠ.StG lahko naročili šolske jopce in šolske hudije v več barvah.

Pleskanje sobe Dijaške skupnosti

Pleskanje sobe Dijaške skupnosti

V zadnjem tednu v decembru se je dokončno prepleskala, uredila in počistila soba Dijaške skupnosti SGGOŠ.StG.

Fazančkanje 2022

Fazančkanje 2022

Fazančkanje oziroma fazanski krst je letos potekal v četrtek, 6. 10. 2022, v športni dvorani SGGOŠ.

Nagradni izlet v Gardaland

Nagradni izlet v Gardaland

V četrtek, 29. 9. 2022, se je 45 dijakinj in dijakov udeležilo zdaj že tradicionalnega nagradnega izleta v Gardaland.

Prvi sestanek dijaške skupnosti

Prvi sestanek dijaške skupnosti

Na 1. sestanku DS SGGOŠ smo izvolili novega predsednika DS, to je Žak Likar, njegova pomočnika pa sta Asija Čufurović in Dan Rubido.

Prvi šolski dan

Prvi šolski dan

1. 9. 2022 je šolanje na SGGOŠ začelo 270 dijakinj in dijakov 1. letnikov, ki so razporejeni v 10 oddelkov; eden izmed njih je oddelek nove tehniške gimnazije.

Dostopnost