Dijaška skupnost

Člani dijaške skupnosti (DS) so vsi dijaki SGGOŠ Ljubljana. Aktivnosti DS vodijo in usmerjajo predstavniki vseh oddelčnih skupnosti, ki izvolijo predsednika, namestnika in tajnika DS. Predsednik sklicuje srečanja DS in se udeležuje sestankov DS na občinski in državni ravni. DS ima svojega mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev. DS oblikuje predloge, mnenja in pobude za boljše delovanje šole in za prijetnejše počutje dijakov pri pouku in ostalih dejavnostih.

Predsednik DS SGGOŠ v š. l. 2022/23: Žak Likar, T4B

Člana predsedstva:  Asija Čufurović, T4A in Dan Rubido, T4B

Irena Mrak Merhar, prof. matematike in računalništva

mentorica dijaške skupnosti SGGOŠ

E-naslov: irena.mrak-merhar@sggos.si

 

Prvi sestanek dijaške skupnosti

Prvi sestanek dijaške skupnosti

Na 1. sestanku DS SGGOŠ smo izvolili novega predsednika DS, to je Žak Likar, njegova pomočnika pa sta Asija Čufurović in Dan Rubido.

Prvi šolski dan

Prvi šolski dan

1. 9. 2022 je šolanje na SGGOŠ začelo 270 dijakinj in dijakov 1. letnikov, ki so razporejeni v 10 oddelkov; eden izmed njih je oddelek nove tehniške gimnazije.

Izbor MISS & MISTER SGGOŠ

Izbor MISS & MISTER SGGOŠ

V okviru dijaške skupnosti so dijaki SGGOŠ izmed 12 deklet in 12 fantov izbrali MISS in MISTRA SGGOŠ.

Gregorjevo na SGGOŠ

Gregorjevo na SGGOŠ

Dijakinje in dijaki SGGOŠ so si v tednu od 7. 3. – 11. 3. 2022 pošiljali ljubezenska in prijateljska pisma za Gregorjevo. 

Božiček na SGGOŠ

Božiček na SGGOŠ

Kot vsako leto, nas je tudi letos obiskal božiček – ravnatelj Gvido Jager.

Božiček za en dan

Božiček za en dan

13 SGGOŠevcev je pomagalo pripravljati darila pri dobrodelni akciji Božiček za dan dan.