Select Page

Dan števila pi je vsako leto 14. 3. ali 3/14, saj je 3,14 približek števila pi, ki ima neskončno število decimalk. Imenujemo ga tudi Arhimedova konstanta, Ludolfovo število ali krožna konstanta in je enak razmerju med obsegom kroga in njegovim premerom.

Na šoli smo izdelali plakata o zgodovini števila pi, ki smo ju obesili v avli šole.

Dostopnost