Select Page

V letošnjem šolskem letu se je na državno tekmovanje uvrstilo šest mladih raziskovalcev iz naše šole.

Z uvrstitvijo v 1. krog državnega tekmovanja so bronasto priznanje prejeli: Lucija KLINC in Tilen OMERZO  za nalogo Lesena gradnja (mentor David Ševerkar), Kristina RUS za nalogo Čiščenje odpadnih voda iz gospodinjstva in Katja BELEC za nalogo Preverjanje razgradljivosti bioplastike (obe pod mentorstvom Ade Perko).

Naloga Klavdije KASTELIC in Jerneja GLAVIČA, z naslovom Merjenje posedanja (mentorica Marinka Potočar), pa je bila na ravni MOL ocenjena z vsemi možnimi točkami in se je uvrstila med šest najboljših v državi na področju arhitektura in gradbeništvo. Avtorja naloge ter njuna mentorica so se 16. 5. 2016 udeležili srečanja 2. kroga državnega tekmovanja v Murski Soboti, kjer sta dijaka ponovno zagovarjala nalogo pred tričlansko komisijo. Odlično sta se izkazala in prejela srebrno priznanje. Kljub lepemu uspehu je ostal grenak priokus, saj se nam je pričakovano zlato priznanje – po našem mnenju po krivici –  izmaknilo zaradi neobjektivnega razvrščanja nalog na tekmovalna področja.

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo in želimo veliko nadobudne vedoželjnosti ter raziskovalnega duha tudi v prihodnje.

Mentorji mladih raziskovalcev na SGGOŠ LJ.

Dostopnost