Select Page

Trije dijaki iz T2A so marca 2016 sodelovali na nacionalnem projektu OŠ Franja Goloba Prevalje Branje – moje sanje 2016. Projekt spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in branje, širi bralno kulturo med mladimi ter poudarja vrednost kulturne dediščine in kulturno identiteto.

Dijaki so risali na panjske končnice. Za vsebinske iztočnice likovnih del so si izbrali pregovore oz. pesmi na temo čebel in čebelarjenja.

Projekt se je zaključil 2. 4. 2016 na mednarodni dan mladinske knjige.

Dostopnost