Select Page

Informativa – sejem izobraževanja in poklicev – se zgodi vsako leto malo pred infomrativnimi dnevi. Letos (2017) je potekala 27. in 28. januarja. Obiskovalci so lahko spoznali izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd.

Na njej se je s svojo stojnico predstavila tudi naša šola.

Dostopnost