Select Page

O4A smo v ponedeljek, 3. 4. 2017, spoznali najnovejši regijski center za ravnanje z odpadki, ki so ga lani dokončali na Ljubljanskem barju. Za deponijo so predvidevali, da se bo zapolnila do leta 2020, sedaj po izgraditvi novega centra pa naj bi lahko delovala do leta 2040. To nam pove, da sedaj zaradi obdelave odpadkov teh odložimo mnogo manj, pa še nova, »zelena« delovna mesta smo pridobili.

Okoljevarstvo je res pomembno.

Dostopnost