Select Page

Medpredmetno povezovanje – slovenščina in umetnost

Razred: G2A

Datum: 2. junij 2017

Prvo medpredmetno povezovanje (slovenščina in umetnost) ob iztekajočem šolskem letu 2016/17 se je izkazalo kot zelo ustvarjalno in  domiselno, hkrati pa tudi zabavno. Zato sva se odločili, da izvedeva še eno. Tokrat je bila tema Ilustrirana slovenska poezija. Dijaki so delali v parih. Izbrano pesem so prebrali in jo nato še likovno interpretirali v tehniki lepljenke (kolaž). Ker se sodobni trendi v likovni umetnosti povezujejo tudi z okoljsko ozaveščenostjo, so dijaki v svojem likovnem izražanju uporabili stare materiale in jim dali novo funkcijo. Njihova dela so nastajala s tehniko lepljenja propagandnih letakov, zloženk in katalogov v kombinaciji z barvnim papirjem na risalne liste. Pod njihovimi spretnimi rokami so hitro nastajale ilustracije na izbrano poezijo.

Medpredmetno povezovanje sva izvedli Alenka Tomšič Grgurič, prof., in Matjana Vogrič, prof.

Dostopnost