Select Page

Dijaki O3A smo v sredo, 11. oktobra 2017, obiskali Snagin center za ravnanje z odpadki na Povšetovi. Na licu mesta smo udejanjili teorijo v prakso. Sprva smo poslušali kratko uvodno predavanje o skrbi podjetja Snaga za naše odpadke, za čistočo in urejenost mesta ter še kaj. Izvedeli smo, koliko odpadkov proizvedemo (vsako leto več) in koliko jih uspemo reciklirati, ne pa samo odložiti. Da boste vedeli: v Evropi smo na prvem mestu glede na odstotek recikliranja (65 %). Nato smo si ogledali urejenost prostora za začasno skladiščenje in vrste skladiščenih odpadkov. Videli smo uslužbence pri delu.

Na koncu pa smo se sprehodili še po trgovinici centra ponovne uporabe. V ta center ljudje brezplačno oddajajo izdelke, predmete, ki jih ne potrebujejo več. Tam jih popravijo ali polepšajo; tako so za nizko ceno na voljo ljudem, ki jih potrebujejo. Stare stvari s tem dobijo novo vrednost, nismo jih zavrgli, nismo jih odložili na deponiji, pač pa so jim vdihnili novo življenje. Kot bodoči okoljevarstveniki smo se počutili družbeno zelo koristni.

Dostopnost