Select Page

Na drugem sestanku Dijaške skupnosti SGGOŠ smo obravnavali osnutek prenovljenih šolskih pravil o šolskem redu, ki jih je podrobneje predstavil ravnatelj Gvido Jager. Na osnutek smo podali pozitivno mnenje. Dogovorili smo se o izvedbi fotografiranja razredov 23. 11. 2018 in o uporabi garderobnih omaric. Obravnavali smo tudi pripombe na kakovost in količino malice ter sklenili, da jih posredujemo ravnatelju.

Dostopnost