Select Page

Na šoli že več let zbiramo plastične zamaške, ki jih oddamo društvu Vesele nogice. To je društvo, ki skrbi za pomoč osebam z različnimi motnjami v razvoju. Z zbiranjem starega papirja in zamaškov zbirajo sredstva za lajšanje bolečin in terapije, ki omogočajo ohranjanje gibljivosti prizadetim otrokom.

Veseli smo, da lahko s skromnim prispevkom pomagamo, spodbujamo dobrodelnost in hkrati širimo zavest o pomembnosti primernega odnosa do okolja. Vsaj delček plastike, ki že ogroža zemljo in življenje na njej, tako lahko ponovno uporabijo.

Dijaki SGGOŠ, vabim vas, da zamašek s plastenke odvržete v za to pripravljene škatle na hodnikih šole.

Hvala.

Marjana Pezdirc Kolnik, koordinatorica za Unesco ASPnet

Dostopnost