Select Page

Prijavljeni dijaki tretjih in četrtih letnikov srednjega strokovnega in drugega letnika poklicno-tehniškega izobraževanja so v sredo, 10. aprila 2019, tekmovali v znanju gradbene mehanike. Nekaj tem: ravnotežni pogoji, notranje sile statično določenih linijskih konstrukcij v ravnini, deformacije in napetosti, upogib, strig in uklon ravnega linijskega nosilca.

Rezultati bodo znani najkasneje 27. aprila 2019, najboljši pa se bodo udeležili državnega tekmovanja 15. maja 2019 na FGG UL.

Dostopnost