Prijavljeni dijaki tretjih in četrtih letnikov srednjega strokovnega in drugega letnika poklicno-tehniškega izobraževanja so v sredo, 10. aprila 2019, tekmovali v znanju gradbene mehanike. Nekaj tem: ravnotežni pogoji, notranje sile statično določenih linijskih konstrukcij v ravnini, deformacije in napetosti, upogib, strig in uklon ravnega linijskega nosilca.

Rezultati bodo znani najkasneje 27. aprila 2019, najboljši pa se bodo udeležili državnega tekmovanja 15. maja 2019 na FGG UL.