Select Page

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Osnovna šola Ivana Groharja, Občina Škofja Loka in norveški partner Magma Geopark AS, Egersund, Norveška, so se ob koordinaciji vodilnega partnerja Združenja zgodovinskih mest Slovenije, povezali v projekt Šola prenove za nove generacijo in dediščino 21. st..

S projektom so uspeli in na razpisu norveškega finančnega mehanizma, v okviru programa izobraževanja – krepitev človeških virov in pridobili nekaj maj kot 500.000 EUR evropskih sredstev.  Glavni cilij projekta je  vzpostaviti medinstitucionalno okolje in učne prakse, za bolj načrtno izobraževanje mladih na ravni osnovne šole o kulturni dediščini in njeni prenovi.

Šola prenove kot program neformalnega izobraževanja o pomenu in vlogi kulturne dediščine ter potrebnih obrtnih znanjih in mojstrskih spretnostih, ki so nujna za kvalitetno prenovo kulturne dediščine, poteka že od leta 2015.

Partnerji Šole prenove:  Univerza Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Združenje zgodovinskih mest Slovenije izvajajo program v obliki predavanj in praktičnih delavnic na različnih lokacijah in mestih po Sloveniji.

Projekt Šola prenove za nove generacije tako predstavlja nadgradnjo in širi vsebine programa Šole prenove. Projekt so partnerji pripravili z namenom, da  kulturno dediščino približajo tudi mladim, v okviru rednega izobraževanja, zato bodo v projektu razvili sodobne prakse poučevanja različnih predmetov v osnovni šoli skozi  uporabo primerov iz kulturne dediščine in prikazali veščine njene prenove. Nov način poučevanja v novem okolju in z novimi, v projektu razvitimi  orodji, bodo najprej preverili v osnovi šoli, partnerici projekta. V nadaljevanju pa bodo nove prakse poučevanja o kulturni dediščini  razširili tako med učitelji, strokovnimi delavci, ravnatelji različnih osnovnih šol, kot tudi med deležniki na nacionalni ravni, odgovornimi za načrtovanje kulturne, izobraževalne in prostorske politike.

Uradni začetek projekta 1. junij 2022 in zaključek 30. april 2024. V času poteka projekta bo partnerji izdelali:  priročnik za učitelje z  18-timi učnimi pripravami in metodiko za izbrane predmete in vsebine, didaktična gradiva za poučevanje v učilnici in na terenu za vsako triado, pripravili set interaktivnih gradiv, pripravili demonstracijsko učno okolje  Didaktični kotiček za učence v OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki ter zagotovili demonstracijsko učno okolje – učni laboratorij za usposabljanje učiteljev v Škofji Loki. Poleg tega pa bo preko sosvetov tudi vzpostavljena platforma sodelovanja deležnikov na nacionalni ravni odgovornih za načrtovanje kulturne, izobraževalne in prostorske politike.

Dostopnost