Select Page

Podrobnosti dogodka


V petek, 18. januarja, bomo izvedli ekološki/naravoslovni dan. Pouk bo potekal do vključno 3. šolske ure, nato boste prevzeli malico in se z mestnim avtobusom (ali peš, če je tako označeno) odpravili na zbirno mesto. Seznam po oddelkih, zbirno mesto in učitelji spremljevalci so objavljeni v avli šole in na šolski spletni strani.

PT2, vsi oddelki SPI2 in SPI3 ter NPI2 imajo ta dan pouk po običajnem urniku.

ODDELEK TRAJANJE ZBIRNO MESTO UČITELJI SPREMLJEVALCI

K1C, P1A, R1C, Z1C, U1B, G3A

 

11.30–12.30

Snaga  javno podjetje d.o.o.

RCERO, Cesta dveh cesarjev 101

(št. avtobusa 1, postaja Mestni log)

Cevzar (K1C, R1C)

Vogrič (U1B)

Tomšič (P1A)

Kolar

T2A, T2B, G1B, G2B 11.15–12.45

Pivovarna Union

(št. avtobusa 8, postaja Tivoli)

Djokić (G1B)

Berdajs (T2A)

Kolnik (T2B, G2B)

Goričan

N1D

10.55–11.30

 

Mala dvorana SGGOŠ

 

Petrič
O3C 11.15–12.15

VOKA: čistilna naprava v Črnučah

Ul. Koroškega bataljona

(št. avtobusa 8, postaja Elma)

Justin (O2C)

Hernaus

T1A, T1B 11.15–12.15

Gasilska brigada Ljubljana,

Vojkova cesta 19

(peš)

Bizjak (T1A)

Suhadolnik(T1B)

Planinc

 

O1C, O2C 11.30–12.30

Predavanje Prednostna ravnanja z odpadki in ogled zbirnega centra na Povšetovi ul. 2

(št. avtobusa 13, postaja Gornje Poljane)

Mezgec (O1C)

Perko I.(O2C)
Perko A.

 

T3A,T3B, PTI1 11.30–12.30

Fragmat d. o. o., Ob železnici 18

(št. avtobusa 22, postaja Tovorni kolodvor)

Bešter (T3B)

Ševerkar (T3A)

Žitnik

 

T4A, G4A, O4A 11.15–12.45

Ljubljanske mlekarne

(peš)

Mustar(T4A)

Carli (G4B, O4B)

Pregl

Postolova

 

Dostopnost