Select Page

Nadaljevalni seminar za pridobitev naziva gradbeni delovodja

Kandidati, ki opravijo delovodski izpit pri pristojni Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), po 77. členu ZGO1 izpolnjujejo pogoje za odgovornega vodjo posameznih del (neizpolnjevanje tega pogoja je kaznivo), toda kljub temu v mnogih slovenskih gradbenih podjetjih primanjkuje gradbenih delovodij. Pomanjkanje delovodij skuša omiliti tudi naša šola, na kateri smo prvi v Sloveniji, že v letu 2000, začeli pripravljati kandidate za te izpite.
K izpitom za pridobitev naziva gradbeni delovodja se na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) lahko prijavijo kandidati, ki so končali četrto stopnjo triletne poklicne šole gradbene (zidar, tesar, pečar, izolater, kamnosek, strojnik gradbene mehanizacije) ali podobne smeri (ključavničar, inštalater …) in imajo vsaj tri leta delovnih izkušenj. Na izpite na GZS se kandidati prijavljajo sami vsaj 17 dni pred izpitnim rokom.
Kandidati morajo v treh letih opraviti izpite iz štirih področij.
1. Strokovno teoretični predmeti:
– Gradbeno poslovanje in kalkulacije
– Gradbeni elementi in tehnologija
– Praktična geodezija
– Organizacija dela, varstvo in zdravje pri delu
– Strokovna matematika in gradbena mehanika

2. Praktični del
 
3. Pedagoško-andragoški del
 
4. Poslovodno-ekonomski del
 
Podrobnejše informacije dobite pri organizatorki izobraževanja odraslih Martini Bizjak.

 

Dostopnost