Select Page

Pečar – polagalec keramičnih oblog

Pečar – polagalec keramičnih oblog bo znal organizirati in izvesti dela pri gradnji lončenih in krušnih peči, štedilnikov in kaminov ter pri polaganju keramičnih oblog in mozaikov. Poznal bo uporabo in vzdrževanje pečarskega in keramičarskega orodja in lahkih gradbenih strojev.

Pečar – polagalec keramičnih oblog se lahko zaposli v podjetjih, ki se ukvarjajo z zaključnimi gradbenimi deli. Lahko izvaja tudi obnovitvena in vzdrževalna dela na starejših zgradbah.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik  če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Lahko se zaposlijo v gradbenih ali v sorodnih podjetjih; tisti s podjetniško žilico postanejo samostojni podjetniki; po pridobljenih delovnih izkušnjah lahko opravijo izpit za gradbenega delovodjo in opravljajo vodstvena dela na gradbiščih ali pa pridobijo naziv mojster stroke. Mnogi nadaljujejo šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (2 leti) in postanejo tehniki; s tem so jim odprta vrata predvsem na višje in visoke strokovne šole.

Izvedbeni predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratica Letnik
1. 2. 3.
Slovenščina
SLO 2 3 3
Matematika
MAT 2 3 3
Tuji jezik
ANG, NEM 2 2 2
Umetnost
UME 1
Naravoslovje
NAR 2 2
Družboslovje
DRU 2 2
Sportna vzgoja
ŠVZ 2 2 2
Gradbeništvo
GRA 3 2 2
Osnovna gradbena tehnologija
OGT 2 2 2
Strokovno risanje
STR 3
Pečarstvo in polaganje keramičnih oblog PEČ 4 6 8
Izbirni modul 2  3
Dela in poklici v gradbeništvu*
DPG 6 4
Lahka gradbena mehanizacija*
LGM 7
Podjetništvo*
POD 2
Praktično usposablajanje z delom (ur letno)
PUD 114 380 418
Interesne dejavnosti
IND 64 64 32
*odprti kurikul
Izbirni modul

2. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: zidanje (ZID) ali izolacije (IZO).

3. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: ročna obdelava kamna (ROK) ali pleskarska dela (PLD).

 

Dostopnost