Select Page

Zidar – vajeniška oblika

Zidar – vajeniška oblika

Vajeniška oblika za poklic zidar je prvič razpisana za šolsko leto 2019/20 in je trenutno še ne izvajamo.

Zidar bo znal organizirati in izvesti dela pri gradnji zidov, stebrov, lokov, dimnikov. Izdeloval bo izolacije, omete, fasade, tlake in različne obloge ter betonske in armiranobetonske konstrukcije. Poznal bo uporabo in vzdrževanje zidarskega orodja in lahkih gradbenih strojev.

Zidar se lahko zaposli kot sodelavec pri gradnji različnih konstrukcijskih elementov zgradb, njihovi izolaciji in končni obdelavi. Lahko izvaja tudi obnovitvena in vzdrževalna dela na starejših zgradbah.

Verificirana učna mesta za program zidar

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije: http://www.ozs.si/Ponudba/Registri/Registeru%C4%8Dnihmest.aspx

Podjetje Naslov Pošta
AHAC GRADBENI INŽENIRING D.O.O. KOLONIJA 1. MAJA 7 1420 TRBOVLJE
GP DOLACOM d.o.o. Borovniško naselje 7 1412 KISOVEC
GRADBENIK – Stanko Bernjak s.p. Drvanja 25 2234 BENEDIKT
Gradbeništvo Jereb, Matjaž Jereb s.p. Idrijska cesta 34 1360 VRHNIKA
GRADBENIŠTVO FRANC NOVAK S.P. IMENJE 8A 1251 MORAVČE
GRADBENIŠTVO HAJDINJAK D.O.O. SVETI JURIJ 22 9262 ROGAŠOVCI
GRADBENIŠTVO IN PREVOZI KREGEL, ANTON KREGEL S.P. BIŠKA VAS 4A 8216 MIRNA PEČ
GRADBENIŠTVO ING. BOJAN LAP S.P. PRIMOŽIČEVA ULICA 46 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE
GRADBENIŠTVO KAUČIČ SPLOŠNE GRADBENE STORITVE D.O.O. Črešnjevci 108 9250 GORNJA RADGONA
GRADBENIŠTVO MAKUC, DRUŽBA ZA IZVEDBO GRADBENIH DEL D.O.O. SLAP OB IDRIJCI 25A 5283 SLAP OB IDRIJCI
GRADBENIŠTVO SMEJ D.O.O. MLADINSKA ULICA 12 9233 ODRANCI
GRADLIN d.o.o. BIZELJSKA CESTA 109 8259 BIZELJSKO
GRADNJE GRČA D.O.O. PODOVNICE 13 1357 NOTRANJE GORICE
GRADNJE IN SLIKOPLESKARSTVO KOTNIK IGOR KOTNIK S.P. ULICA NIKOLE TESLA 6 3310 ŽALEC
KAJ-SEN, gradbeništvo in posredništvo MARNO 7 1431 DOL PRI HRASTNIKU
MAKEK VILJEM S.P., MAVI-GRADBENIŠTVO, KERAMIČARSTVO, ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU TURJE 30 1431 DOL PRI HRASTNIKU
PEČARSTVO IN GRADBENA DELA IGOR LUKAN S.P. ZADRUŽNA POT 5 1370 LOGATEC
SGP POMGRAD D.O.O. Bakovska c.31 9000 MURSKA SOBOTA
TGT GRADBENI SERVIS, ANTUN TEŽAK s.p. GORIČAK 42B 2283 ZAVRČ
Zaključna dela v gradbeništvu – Korošec Peter s.p. Ipavčeva 18, Vir 1230 DOMŽALE
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA ILNIKAR D.O.O. PLUSKA 14 8210 TREBNJE
ZIDARSTVO JOŽE PADAR S.P. ŽIŽKI 78A 9232 ČRENŠOVCI
ZIDARSTVO MARKO BOŽNAR S.P. BUKOV VRH 4 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
Zidarstvo Maučec d.o.o. Gančani 205 A 9231 BELTINCI
ZIDARSTVO MILAN KODRIČ S.P. KOČICE 63 2287 ŽETALE
ZIDARSTVO MLINAR BERNARD S.P. MARTINJ HRIB 8 1370 LOGATEC
ZIDARSTVO MRAK d.o.o. Studenčice 42 1215 MEDVODE
ZIDARSTVO RESNIK STANKO S.P. JELŠA 12 1223 BLAGOVICA
Zidarstvo SIMČIČ ZORAN s.p. Vojkova ulica 8 5213 KANAL
ZIDARSTVO STANONIK, gradnje in inženiring d.o.o. ZABREŽNIK 3 4226 ŽIRI

Gospodarska zbornica Slovenije:

Še ni podatkov za š.l. 2019/20.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zakjlučni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Lahko se zaposlijo v gradbenih ali v sorodnih podjetjih; tisti s podjetniško žilico postanejo samostojni podjetniki; po pridobljenih delovnih izkušnjah lahko opravijo izpit za gradbenega delovodjo in opravljajo vodstvena dela na gradbiščih ali pa pridobijo naziv mojster stroke. Mnogi nadaljujejo šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (2 leti) in postanejo tehniki; s tem so jim odprta vrata predvsem na višje in visoke strokovne šole.

Zloženka

Kamnosek – vajeniška oblika

Kamnosek – vajeniška oblika

Vajeniško obliko za poklic kamnosek prvič izvajamo v šolskem letu 2018/19. V šolskem letu 2019/20 bomo izvajali 1. in 2. letnik.

Kamnosek bo znal organizirati in izvesti dela pri ročni obdelavi kamnitih izdelkov, pri strojni obdela-vi in vgradnji kamnitih elementov. Znal bo izbrati pravo vrsto kamna za različne izdelke. Poznal bo uporabo in vzdrževanje kamnoseškega ročnega orodja in strojev za razrez in obdelavo kamna.

Kamnosek se lahko zaposli v gradbenih in v specializiranih kamnoseških podjetjih pri ročni in strojni izdelavi kamnitih izdelkov in pri njihovem vgrajevanju v objekte. Lahko izvaja tudi obnovitvena in vzdrževalna dela kamnitih elementov pri starejših zgradbah.

Verificirana učna mesta za program kamnosek

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije: http://www.ozs.si/Ponudba/Registri/Registeru%C4%8Dnihmest.aspx

Podjetje Naslov Pošta
KAMNOSEŠTVO ERJAVEC d.o.o. MAHOVNIK 76 1330 KOČEVJE
KAMNOSEŠTVO IN RESTAVRATORSTVO, ČEVNJA SANDI S.P. PARTIZANSKA CESTA 73/C 6210 SEŽANA
KAMNOSEŠTVO JAKŠA GRANITIKA D.O.O. CESTA KRŠKIH ŽRTEV 65 8270 KRŠKO
Kamnoseštvo Svete – Svete Peter s.p. Jezero 97 1352 PRESERJE
Marmor d.d. Partizanska cesta 73 a 6210 SEŽANA
MARMOR Marko Jezeršek s.p. Verd 225 1360 VRHNIKA
Marmor-granit – Črnčec Miro s.p. Malna 46 A 2223 JUROVSKI DOL

Gospodarska zbornica Slovenije:

Marmor Hotavlje, d.o.o. Hotavlje 40 4224 Gorenja vas
OMC d.o.o. Plemljeva ulica 2 1210 Ljubljana – Šentvid
Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik  če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Lahko se zaposlijo v gradbenih ali v sorodnih podjetjih; tisti s podjetniško žilico postanejo samostojni podjetniki; po pridobljenih delovnih izkušnjah lahko opravijo izpit za gradbenega delovodjo in opravljajo vodstvena dela na gradbiščih ali pa pridobijo naziv mojster stroke. Mnogi nadaljujejo šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (2 leti) in postanejo tehniki; s tem so jim odprta vrata predvsem na višje in visoke strokovne šole.

Zloženka
Izvedbeni predmetnik za kamnosek - vajeniška oblika
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratice Letnik
1. 2. 3.
Š** D** Š** D** Š** D**
Slovenščina
SLO 2 3 3
Matematika
MAT 2 3 3
Tuji jezik
ANG, NEM 2 2 2
Umetnost
UME 1
Naravoslovje
NAR 2 2
Družboslovje
DRU 2 2
Sportna vzgoja
ŠVZ 2 2 2
Gradbeništvo
GRA 1 2 0,3 1,7 1 1
Osnovna gradbena tehnologija
OGT 1 1 0,3 1,7 1 1
Strokovno risanje STR 3
Kamnoseštvo
KAM 2 2 2 4 1 7
izbirni moduli 2 1 2
Dela in poklici v gradbeništvu*
DPG 2 5 4
Lahka gradbena mehanizacija*
LGM 1 5
Podjetništvo*
POD 1 1
Praktično usposabljanje z delom (tednov)
PUD 11 23 22
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND 32 32 32
*odprti kurikul
** Š = v šoli, D = pri delodajalcu
Izbirni modul

2. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: zidanje (ZID) ali beton in AB (BET).

3. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: ročna obdelava kamna (ROK).

Kamnosek

Kamnosek

Vajeniško obliko za poklic kamnosek prvič izvajamo v šolskem letu 2018/19. V šolskem letu 2019/20 bomo izvajali 1. in 2. letnik.

Kamnosek bo znal organizirati in izvesti dela pri ročni obdelavi kamnitih izdelkov, pri strojni obdela-vi in vgradnji kamnitih elementov. Znal bo izbrati pravo vrsto kamna za različne izdelke. Poznal bo uporabo in vzdrževanje kamnoseškega ročnega orodja in strojev za razrez in obdelavo kamna.

Kamnosek se lahko zaposli v gradbenih in v specializiranih kamnoseških podjetjih pri ročni in strojni izdelavi kamnitih izdelkov in pri njihovem vgrajevanju v objekte. Lahko izvaja tudi obnovitvena in vzdrževalna dela kamnitih elementov pri starejših zgradbah.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik  če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Lahko se zaposlijo v gradbenih ali v sorodnih podjetjih; tisti s podjetniško žilico postanejo samostojni podjetniki; po pridobljenih delovnih izkušnjah lahko opravijo izpit za gradbenega delovodjo in opravljajo vodstvena dela na gradbiščih ali pa pridobijo naziv mojster stroke. Mnogi nadaljujejo šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (2 leti) in postanejo tehniki; s tem so jim odprta vrata predvsem na višje in visoke strokovne šole.

Zloženka
Izvedbeni predmetnik za kamnosek - vajeniška oblika
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratice Letnik
1. 2. 3.
Š** D** Š** D** Š** D**
Slovenščina
SLO 2 3 3
Matematika
MAT 2 3 3
Tuji jezik
ANG, NEM 2 2 2
Umetnost
UME 1
Naravoslovje
NAR 2 2
Družboslovje
DRU 2 2
Sportna vzgoja
ŠVZ 2 2 2
Gradbeništvo
GRA 1 2 0,3 1,7 1 1
Osnovna gradbena tehnologija
OGT 1 1 0,3 1,7 1 1
Strokovno risanje STR 3
Kamnoseštvo
KAM 2 2 2 4 1 7
izbirni moduli 2 1 2
Dela in poklici v gradbeništvu*
DPG 2 5 4
Lahka gradbena mehanizacija*
LGM 1 5
Podjetništvo*
POD 1 1
Praktično usposabljanje z delom (tednov)
PUD 11 23 22
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND 32 32 32
*odprti kurikul
** Š = v šoli, D = pri delodajalcu
Izbirni modul

2. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: zidanje (ZID) ali beton in AB (BET).

3. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: ročna obdelava kamna (ROK).

Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Pomočnik pri tehnologiji gradnje bo znal uporabljati različna ročna gradbena orodja in lahko gradbeno mehanizacijo pri gradnji različnih konstrukcijskih elementov zgradb, njihovi izolaciji in končni obdelavi.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik  če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Pomočnik pri tehnologiji gradnje se lahko zaposli v gradbenih podjetjih kot pomočnik, lahko pa nadaljuje šolanje v programu srednje poklicne šole in se izuči za izbran gradbeniški poklic.

Izvedbeni predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratice
Letnik
1.
2.
Slovenščina
SLO
2
3
Matematika
MAT
2
3
Družboslovje
DRU
2
2
Naravoslovje
NAR
2
1,5
Športna vzgoja
ŠVZ
2
2
Gradnja
GRD 2+5 1+5
Gradbeni elementi
GRE
2
2
Upravljanje lahke gradbene mehanizacije LGM 1+5 1+5
Angleški jezik stroke*
AJS
2
2
Pomožna gradbena dela*
PGD
5
Stroji in kovine*
SIK
5
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
PUD
76
76
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND 64 32
*odprti kurikul

 

Gradbeni tehnik

Gradbeni tehnik

Dijak se nauči risati in brati načrte visokih in nizkih zgradb, obdelati in izrisati razne detajle, izdelati predizmere in popis del za manjši objekt ter uporabljati računalniška orodja (word, excel, autocad, internet …). Izobraževalni program je zasnovan tako, da se strokovna področja (visoke zgradbe, nizke zgradbe, mehanika, statika, geodezija, kalkulacije) prepletajo, s čimer dobi dijak celosten vpogled v gradbeništvo. Pouk poteka v klasičnih in računalniških učilnicah ter v posebni učilnici – v projektivnem biroju.
Po končanem šolanju je dijak usposobljen za različne delovne naloge v projektivi in operativi: obdelovanje načrtov v projektivnem podjetju visokih in nizkih zgradb, pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije v fazo projekta za gradbeno dovoljenje, pomoč pri obračunih in izmerah, vodenje manjših gradbišč oz. posameznih faz na večjem gradbišču, organizacija dobave gradbenega materiala.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik,  če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz graditve objektov, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek in zagovor.

Zaposlitev in študij

Dijak se lahko zaposli ali pa nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah s področja gradbeništva in sorodnih panog, z dodatnim predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Izvedbeni predmetnik za program gradbeni tehnik SSI
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratica

Letnik

1.

2.
3.
4.
Slovenščina
SLO
4
4
3
3
Tuji jezik
ANG, NEM
3
3
3
3
Matematika
MAT
3
3
3
3
Zgodovina
ZGO
1
2
Geografija
GEO
2
Umetnost
UME
2
Sociologija
SOC
2
Fizika
FIZ
2
2
Kemija
KEM
2
Športna vzgoja
VZ
3
3
2
2
Stavbarstvo
STB
3+1
2+1
2
2
Gradbeni inženirski objekti
GIO
2
2,5+0,5
3
Gradbena mehanika
GME
2+1
2+1
3
Kalkulacije
KIP
2
2
Geodezija v gradbeništvu
GED
2
Osnove projektiranja
OPR
2+2
0+2
0+2
Projektiranje stavb
PRS
0+2
Projektiranje gradbenih inženirskih objektov
PGI
0+2
Izbrane zgodovinske teme*
IZT
1
Matematika za gradbenike*
MGR
1
1
1
Uporabna informatika*
UPI
2
Prostoročna skica*
PRS
1
Značilnosti slovenske arhitekture*
SLA
1
Inštalacije in detajli v stavbarstvu*
IDS
3
Statika v gradbeništvu*
STG
3
Mehanika konstrukcij*
MEK
2
Potresna varnost objektov*
PVO
1
Varčna hiša*
VAH
2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
PUD
76
76
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND
96
96
96
64
*odprti kurikul

Poklicna matura – makete

Dijakinje in dijaki 4. letnika smeri gradbeni tehnik so pri 4. predmetu poklicne mature izdelali maketo.

Protipoplavna ureditev Selške Sore

18. 6. 2024 smo si ogledali gradbišče – protipoplavno ureditev Selške Sore.

Strokovna ekskurzija 1. letnikov gradbenih tehnikov

1. letniki smeri gradbeni tehnik so si v sredo, 17. 4. 2024, ogledali Opekarno Renče in Vipavski križ.

Strokovna ekskurzija 2. letnikov gradbenih tehnikov

Dijaki 2. letnikov gradbenih tehnikov so v sredo, 17. 4. 2024, obiskali Riko hiše Ribnica in Rokodelski center z muzejem.

Strokovna ekskurzija 3. letnikov gradbenih tehnikov

Gradbeni tehniki 3. letnika so v Logatcu obiskali železokrivnico FeBRUS, betonarno Oblak in čistilno napravo.

Strokovna ekskurzija na gradbišče predora Karavanke

Dijaki so si v okviru projektnega tedna ogledali gradbišče predora Karavanke.

Prostoročno – arhitekturno risanje

V projektnem tednu pred počitnicami so se dijaki lahko spoznali z arhitekturno risbo in izdelavo maket.

Pouk gradbenih tehnikov v delavnicah

Pri predmetu Materiali v gradbeništvu so dijaki T1A spoznavali različne konsistence betona in mikroarmature za beton.

44. zborovanje gradbenih konstruktorjev

Na 44. zborovanju gradbenih konstruktorjev Slovenije je naš nekdanji dijak Luka Gradišar imel znanstveni prispevek o svojem doktoratu.

Materijali v gradbeništvu

Predmet Materijali v gradbeništvu se za dijakinje in dijake T1A izvaja v šolskih delavnicah.

Dostopnost