Select Page

Ekokviz 2016

Ekošole si prizadevajo razširiti znanje o ekologiji, okolju in vsem, kar je povezano z naravo. Zato vsako leto organizirajo tekmovanje o ekološkem znanju, ki ga imenujejo ekokviz.

Tudi na naši šoli že nekaj let potekajo tekmovanja v ekokvizu. Letošnje šolsko leto je »imelo« naslednje teme: biodiverziteta, zdrava prehrana in ravnanje z odpadki. Z dijaki smo se o teh temah učili, zato so kakovostno odpisali test. Najboljši trije dijaki so se udeležili tudi državnega tekmovanja in bili uspešni, saj so osvojili naslednja priznanja: Manca Dimc – srebrno priznanje; Andrej Kozan – bronasto priznanje in Tajda Huber – bronasto priznanje.

Mentorica: Ada Perko

Zeleno pero in Ekokviz 2016

Na naši šoli sta nedavno potekali dve tekmovanji.

Prvo je bilo šolsko tekmovanje za priznanje Zeleno pero, v katerem so naši dijaki povezovali znanja iz okoljevarstva in slovenščine. Najboljša dva, ki sta dosegla več kot 80 točk in se uvrstila na državno tekmovanje, sta: Sara Hrovat in Jošt Rogelj, oba iz O2A. Bronasto priznanje pa je prejela tudi Špela Mrak iz O3A. Mentorici za jezik sta bili profesorici Alenka Tomšič Grgurič in Alma Repar, za stroko pa profesorica Ada Perko.

Dijaki so tekmovali tudi v ekokvizu za srednje šole. Na državnem tekmovanju nas bodo zastopali naboljši trije: Tajda Huber iz O2A ter Manca Dimc in Andrej Kozan iz O4A. Mentorica je bila prof. Ada Perko.

Vsem udeležencem čestitamo in držimo pesti v mesecu marcu, ko bodo potekala državna tekmovanja.

Dostopnost