Select Page

Od 7. do 11. marca 2016 je na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli v Ljubljani potekalo študijsko srečanje v okviru projekta EARN, katerega cilj je razvoj kompetenc pri praktičnem usposabljanju z delom za poklice na področju kamnoseških del. Nosilec projekta je Območna obrtno podjetniška zbornica Sežana, partnerji pa so: Šolski center Srečka Kosovela, Višja strokovna za oblikovanje šola Sežana; Klesarska kola iz Pučišća, otok Brač; Grozd za eko-socialne inovacije in razvoj CEDRA iz Splita; Salesiani San Zeno, Center za strokovno usposabljanje – Instituto Salesiano »San Zeno« iz Verone; SDGZ – URES iz Trsta in Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana.

V sredo, 9. marca 2016, je potekal multiplikacijski dogodek, ki so se ga poleg partnerjev v projektu udeležili še predstavniki kamnarskih podjetij in obrtnih delavnic iz Slovenije in iz tujine, ki že imajo izkušnje z usposabljanjem vajencev, dijakov in študentov. Dogodek je potekal kot delavnica, katere cilj je poiskati skupne cilje pri uvajanju sprememb na področju praktičnega usposabljanja z delom, okrepiti komunikacijo med izobraževanjem in delom ter zasnovati strukturo priročnika, ki bo v pomoč delodajalcem, mentorjem in udeležencem usposabljanja z delom.

V naslednjih dneh so si ogledali primere dobre prakse izvajanja praktičnega usposabljanja z delom v referenčni obrtni delavnici in v podjetju. Pri delu so spoznali nove participativne metode vodenja dogodkov in projektov, ki vključujejo kolektivno znanje, zato bodo naslednji koraki odvisni predvsem od pobud in ciljev udeležencev študijskega srečanja in multiplikacijskega dogodka.

Podrobnosti o prvem študijskem srečanju

Podrobnosti o prvem srečanju strokovnega tima

Dostopnost