Select Page

Zaključek projekta Erasmus+ EARN: Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu

V juliju 2018 se zaključuje triletni projekt, v katerem so poleg naše šole sodelovali še referenčni partnerji s področja tradicionalne in industrijske obdelave naravnega kamna: Klesarska škola Pučišća z otoka Brača, Instituto Salesiano San Zeno iz Verone in Višja strokovna šola Šolskega centra Srečka Kosovela iz Sežane ter poleg šol še nevladna organizacija CEDRA iz Splita in SGDZ, slovensko gospodarsko združenje iz Trsta. Pobudnik projekta je bila Območna obrtna zbornica Sežana.

V projektu smo razvili:
– nov model praktičnega usposabljanja za kamnoseke in
– priročnik za delodajalce, ki podpira uvajanje novega modela.

Partnerji v projektu delujejo v zelo različnih poslovnih okoljih, zato je bilo potrebno pri uvajanju modela in vsebini priročnika poiskati skupne rešitve.
Model je zasnovan tako, da povečuje intenzivnost komunikacije med delodajalci in šolo in s tem omogoča, da imajo delodajalci večji vpliv na vsebine praktičnega pouka in usposabljanja z delom.
Priročnik pa prinaša učinkovita orodja za uvajanje, spremljanje in evalvacijo učinkov praktičnega izobraževanja za kamnoseke.

Skupni cilj je, da v času šolanja dijak pridobi poklicno samozavest, je v delovnem procesu samostojen in odziven, se zaveda vrednosti lastnega dela ter postane odgovoren, v lastni razvoj orientiran delavec.

Po zaključku se bo intenzivno širjenje rezultatov projekta šele zares začelo, saj so izidi primerni tudi za izvajanje v vajeniški obliki izobraževanja.

Dodana vrednost projekta je tudi možnost uporabe modela in strukture priročnika za druge izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu – sestanek delodajalcev, staršev in dijakov kamnosekov – 29. 3. 2017

V okviru projekta ERASMUS+: Učenje za razvoj kompetenc pri praktičnem izobraževanju kamnosekov (EARN) je bil v sredo, 29. 3. 2017, na SGGOŠ sestanek delodajalcev, staršev in dijakov kamnosekov.

Za srečanje smo izbrali čas tik pred odhodom dijakov na praktično usposabljanje v obratovalnice.

Na sestanku smo udeležencem predstavili vsebine projekta, zlasti nov model praktičnega usposabljanja pri delodajalcu.

Že med predstavitvijo so se delodajalci aktivno vključili v razpravo, saj so med njimi velike razlike v organizaciji dela. Industrija se srečuje z drugačnimi izzivi kot delodajalci v obrtniških delavnicah. Skupna pa je ugotovitev, da prav vsak kamnosek potrebuje osnove poznavanja lastnosti kamna, načrtovanja za kamen in znanje ročne obdelave naravnega kamna.

Nov model PUD smo začeli uvajati že v preteklem šolskem letu, letos pa nadaljujemo z implementacijo modela v 1. in 2. letniku kamnoseškega programa.

Erasmus+, projekt EARN – 7.-11. marec 2016

Od 7. do 11. marca 2016 je na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli v Ljubljani potekalo študijsko srečanje v okviru projekta EARN, katerega cilj je razvoj kompetenc pri praktičnem usposabljanju z delom za poklice na področju kamnoseških del. Nosilec projekta je Območna obrtno podjetniška zbornica Sežana, partnerji pa so: Šolski center Srečka Kosovela, Višja strokovna za oblikovanje šola Sežana; Klesarska kola iz Pučišća, otok Brač; Grozd za eko-socialne inovacije in razvoj CEDRA iz Splita; Salesiani San Zeno, Center za strokovno usposabljanje – Instituto Salesiano »San Zeno« iz Verone; SDGZ – URES iz Trsta in Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana.

V sredo, 9. marca 2016, je potekal multiplikacijski dogodek, ki so se ga poleg partnerjev v projektu udeležili še predstavniki kamnarskih podjetij in obrtnih delavnic iz Slovenije in iz tujine, ki že imajo izkušnje z usposabljanjem vajencev, dijakov in študentov. Dogodek je potekal kot delavnica, katere cilj je poiskati skupne cilje pri uvajanju sprememb na področju praktičnega usposabljanja z delom, okrepiti komunikacijo med izobraževanjem in delom ter zasnovati strukturo priročnika, ki bo v pomoč delodajalcem, mentorjem in udeležencem usposabljanja z delom.

V naslednjih dneh so si ogledali primere dobre prakse izvajanja praktičnega usposabljanja z delom v referenčni obrtni delavnici in v podjetju. Pri delu so spoznali nove participativne metode vodenja dogodkov in projektov, ki vključujejo kolektivno znanje, zato bodo naslednji koraki odvisni predvsem od pobud in ciljev udeležencev študijskega srečanja in multiplikacijskega dogodka.

Podrobnosti o prvem študijskem srečanju

Podrobnosti o prvem srečanju strokovnega tima

Dostopnost