Select Page

Cilj letošnje ekskurzije v četrtek, 25. aprila 2019, je bilo Zasavje. Zanj smo se odločili predvsem zato, ker ga običajno izpustimo s seznama ciljnih območij nedeljskih izletov in ga dijaki slabo ali sploh ne poznajo. Hkrati pa je to območje posebej zanimivo prav z okoljskega vidika ter zato idealno za ekskurzijo naših okoljevarstvenih tehnikov.
Ekskurzija v Zasavje je bila res izjemno doživetje! Najprej smo v manjših skupinah v virtualnem muzeju rudarstva 4. dritl poslušali krajše predavanje o zgodovini rudarstva in pogledih v prihodnost, si ogledali virtualno predstavitev ter spoznavali življenje rudarskih družin ob ogledu dveh avtentičnih rudarskih stanovanj v rudarski koloniji Njiva.

Kot je za okoljevarstvenike značilno, smo veliko poti med posameznimi točkami ogleda prepešačili ter tako ne samo videli, ampak tudi v nogah in srčnem utripu začutili razgibanost, naklon in višinske razlike Posavskega hribovja. Pod vodstvom strokovnjaka Rudnika Trbovlje Hrastnik smo se odpravili proti saniranim površinam rudnika, kjer smo si zaradi slikovite razlage zlahka predstavljali, kako je bila videti pokrajina pred in med obdobjem intenzivnega izkopavanja premoga. Na Lakonci, nekdanji deponiji premoga, so nas pričakali zaposleni v energetski družbi in nas skozi povezovalni rov, ki je služil transportu premoga z in na deponijo, odpeljali do nekdanje termoelektrarne. Tu smo občudovali najvišji dimnik v Evropi ter na različne načine ugotavljali njegove dimenzije.

Naša zadnja točka je bila Steklarna Hrastnik, kjer smo si ogledali celoten postopek izdelave steklenih izdelkov.

Ekskurzija je bila lepo doživetje tudi zato, ker so se dijaki izkazali s primernim vedenjem, aktivno so sodelovali pri predstavitvah strokovnjakov ter bili ustvarjalni pri oblikovanju idej za načrtovanje razvoja tega zanimivega območja.

 

Dostopnost