Ekskurziji okoljevarstvenih tehnikov

V ponedeljek, 6. 9. 2021, so dijaki četrtega letnika programa okoljevarstveni tehnik obiskali ekološko kmetijo Pr Konc. Kmetija leži na vodovarstvenem območju (območju pomembnem za pitno vodo Ljubljančanov), zato je njena ekološka usmeritev toliko bolj pomembna. Gospodarica kmetije je dijakom razložila, kaj vse je potrebno storiti in česa ne smejo delati, da lahko pridobiš certifikat za ekološko kmetovanje. Razložila je tudi, s čim oskrbujejo meščane.

V ponedeljek, 13. 9. 2021, so si dijaki četrtega letnika smeri okoljevarstveni tehnik ogledali samozadostno bivalno enote v trnovskem parku. Strokovni ogled je bil namenjen utrjevanju znanj iz učinkovite rabe energije in vode, uporabe alternativnih virov energije ob upoštevanju ustrezne gradnje ter čiščenju odpadnih komunalnih voda.

Bronasta državna nagrada za raziskovalno nalogo

Raziskovanje je osnovna človekova dejavnost. Z njo začnemo takoj, ko se rodimo, nekateri pa to še posebej radi počnejo. Tudi dijaki smeri okoljevarstveni tehnik radi raziskujejo ter to opravljajo tudi v okviru Mladinske raziskovalne dejavnosti. Monika Skubi se je preizkusila v preverjanju prepustnosti UV žarkov skozi različne tkanine in pri tem prišla do spoznanja, da manj UV prepuščajo sintetične tkanine in temnejše obarvane. Za svojo raziskovalno nalogo je prejela bronasto državno nagrado. Z veseljem ji čestitamo.

Mentorica: A. Perko

Ekokviz za srednje šole

Tekomvanje v Ekokvizu za srednje šole je letos potekalo nekoliko drugače – preko spleta. Kljub številnim obveznostim, ki jih prinaša šolanje na daljavo, so se dijaki kviza udeležili in se nanj temeljito pripravili. Tema letošnjega Ekokviza je bila Energija in ogljični odtis. Dijaki so se najprej pomerili na šolskem tekmovanju in nato so se trije najboljši uvrstili še na državno tekmovanje. Vsi trije naši sodelujoči dijaki, Janja Pivk (O4C), Monika Skubi in Tim Tomšič (O3C), so prejeli srebrno priznanje. Na uspehe naših okoljevarstvenikov smo zelo ponosni.