Select Page

V idealnih vremenskih razmerah v četrtek, 17. 10. 2019, smo terenske vaje izvedli optimalno! Dijaki, organizirani v pet skupin, so najprej premerili preučevano območje, nato pa kartirali invazivne rastline: japonski dresnik, octovec, nebinovko, ambrozijo, kanadsko rozgo. Na karte so vnesli lokacije rastišč in popisali velikosti rastišč. O vsaki preučevani rastlini bodo poiskali osnovne podatke, izračunali delež prisotnosti rastline na preučevani parceli ter pripravili poročilo o terenskih vajah. Tokrat kislih obrazov ni bilo videti, zato je tudi fotografij nekaj več!

Dostopnost