Select Page

Dne 21. 11. 2023 smo na SGGOŠ.StG otvorili gostujočo razstavo z naslovom: NOB ( Narodnoosvobodilni boj ) 1941 – 1945, ki jo je pripravila Zveza borcev za vrednote NOB Slovenije. Avtor razstave je dr. Martin Premk, poslanec v državnem zboru in nekdanji kustos Muzeja vojaške zgodovine v Pivki, ki je razstavo tudi otvoril, sledila pa je predstavitev obravnavane tematike in diskusija. Na SGGOŠ.StG dr. Premka veže del poklicne poti, saj je tu pred časom tudi sam nekaj mesecev poučeval. Dr. Martin Premk je izrecno poudaril dejstvo, da se zgodovinske teme (pre)pogosto uporablja in zlorablja za uveljavljanje političnih ciljev in se o določenih vsebinah, kot je tema genocida ipd., ne bi smelo glasovati v političnih ustanovah. Tovrstne teme bi morale ostati domena znanstvenikov in strokovnjakov, pri čemer je nujen neobremenjen, objektiven in pravičen pristop do obravnavane tematike. Je pa tema vojne in vseh grozot, ki jih prinaša, na žalost še kako aktualna tudi v sedanjosti. Razstava na dvanajstih panojih kronološko (1941 do 1945) in vsebinsko (napad in okupacija, osvobodilna fronta, kolaboracija, slovenska narodnoosvobodilna vojska idr) opisuje in z obsežnim fotografskim gradivom ponazarja dogodke iz časa vojne. Predstavitev tematike poteka v okviru pouka aktivnega državljanstva in v veselje nam je, da dijaki kažejo ne le zanimanje, temveč sposobnost globljega razumevanja in potrebnega kritičnega distanciranja do tematike.

Dostopnost