Tečaj upravljanje gradbene mehanizacije

Vabljeni na brezplačni tečaj Upravljanje gradbene mehanizacije za vse zaposlene in samozaposlene, ki se začne 17. 5. 2021.

Več informacij: Petra Žirovnik Grudnik
petra.zirovnik-grudnik@sggos.si
tel.: 01 5600 416

Vabilo k sodelovanju na Unesco projektu Jezero je – jezera ni

Dragi dijaki, vabimo vas k sodelovanju

na 18. nacionalnem projektu Unesco pridruženih šol Slovenije

Jezero je – jezera ni

v organizaciji  SGGOŠ Ljubljana s podnaslovom

Ob bližnjih rekah, jezerih in morju

Projekt smo glede na okoliščine malo spremenili. Izdelke in prispevke boste lahko oblikovali v domačih igralnicah, učilnicah, risalnicah ali v bližnji naravi ob rekah, jezerih in morju.

»Osnovna človekova potreba je ustvarjalno izražanje lastnega bistva.«

Prebujajoča svetloba, Barbara A. Brennan

V ustvarjalnih delavnicah bodo mentorji v uvodu motivirali udeležence in skupaj z njimi izbrali motive, ki jih bodo upodabljali. Pomagali jim bodo prenesti pridobljene informacije v kompozicijo in sporočilo umetniškega dela. Preko opazovanja okolice bodo odkrivali različne umetne in naravne znamenitosti. Srečali se bodo z načinom življenja v kraju, kako povezovati vse segmente bivanja, pomen vode za življenje in dejavnosti, ki so se odvijale in ki se danes odvijajo na njej in ob njej, pomen zaznavanja okolice in kaj nas lahko okolica nauči.

Cilji projekta 2021:

V projektu vzgajamo v duhu trajnostnega razvoja s poudarkom na Unescovih ciljih in Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje. Hkrati želimo razvijati temeljne evropske kompetence: sposobnost izražanja in razumevanja v ustni in pisni obliki; razumevanje naravnega sveta ter sposobnost uporabe znanja in tehnologije; razvoj digitalne pismenosti in učenje učenja; socialne in državljanske kompetence; samoiniciativnost in podjetnost; kulturna zavest in izražanje.

Delavnice 2021

Delavnica vezenja

Kaj je vezenje? Vezenje je ročno delo, je okraševanje blaga s pomočjo šivanke in z nitjo. Lahko je obleka ali prtiček, prijemalka, kuhinjska serveta ali kaj drugega.

Motivi so različni, značilni za posamezne kulture in namen, ki ga vezenina ima. Tudi načini vezenja so različni. Znanje vezenja se je v preteklosti prenašalo iz roda v rod.

Izvezite prtiček z narodnim motivom po vašem izboru. Motiv naj bo značilen za vaše kraje. Veseli bomo tudi kakšnega komentarja.

Pečarska delavnica

Izdelali boste mozaik po lastni izbiri, vendar ne po klasični metodi. Predlogo si udeleženci izberete sami. Prav tako slikarko tehniko za upodobitev mozaika (akvarel, kolaž, trganka, ..).

Likovna delavnica

Udeleženci bodo ustvarjali s pomočjo akvarelne tehnike. Prikazali bodo, kako povezujejo reko, jezero ali morje s svojim načinom življenja ter kako znajo varovati to naravno dediščino.

Fotografska delavnica

Udeleženci bodo skozi fotografski objektiv ujeli bližnjo reko, jezero ali morje ter življenje, ki se odvija ob vodi.

Novinarska delavnica

Udeleženci naj oddajo svoje pesmi, doživljajske ali domišljijske spise, razmišljanja, povedo naj, kaj se dogaja v njihovem kraju oziroma kaj se v njihovem kraju je dogajalo, lahko tudi v daljni preteklosti, in se obenem navežejo na sedanjost, lahko primerjajo življenje in povezanost z naravo ter povezanost med ljudmi in njihov način življenja nekoč in danes. Lahko opišejo življenje jezer, potokov, studencev ali morja v svojem kraju, o tem lahko povprašajo kakšnega strokovnjaka ali pa sedejo na obrežje voda in poslušajo zgodbe, ki jih pripovedujejo tamkajšnji skriti prebivalci med travami, skalami in listjem ali pa jih sporočajo ribe, race in kačji pastirji. Domišljiji pustite prosto pot.

Časovnica:

– mentorja delavnice obvestite, da želite sodelovati v projektu, pri njih dobite tudi vse informacije v zvezi z delavnicami

– do 28. 5. 2021 oddate izdelke in prispevke,

– v naslednjem tednu bo na spletni strani naše šole objavljen Jezerski list 2021 z vašimi prispevki in izdelki.

Vse, kar boste ustvarili, bomo objavili v Jezerskem listu na sggos.si. Pri vseh izdelkih naj bo pripisano ime avtorja, starost/ razred/ letnik, mentor ter ustanova, iz katere prihajate. Objavili bomo samo imena avtorjev, ne pa njihovih priimkov.

Pridržujemo si pravico do reprodukcije, razstavljanja in objavljanja vseh izdelkov in fotografij, nastalih med projektom. Vabilu je priloženo soglasje staršev za sodelovanje na delavnici.

Ljubljana, april 2021

Karin Prodan

organizatorka 18. nacionalnega projekta Unesco pridruženih šol Slovenije

 

Marjana Pezdirc Kolnik                                                                                                              Gvido Jager

koordinatorica Unesco pridruženih šol Slovenije na SGGOŠ Ljubljana                                       ravnatelj

Svetovni dan Zemlje, 22. 4. 2021

NARAVA NE POTREBUJE LJUDI, LJUDJE POTREBUJEMO NARAVO.

SD Zemlje obeležujemo že od leta 1970.

Srednja ekonomske šola in gimnazija Maribor, ki je UNESCO ŠOLA, je ob letošnjem SD Zemlje pripravila spletni dogodek Ekodruženje ob dnevu Zemlje in nas prijazno povabila medse.

Dogodek je potekal virtualno, v slovenskem in angleškem jeziku, udeležili pa so se ga tudi dijaki iz Srbije in Turčije.

Dijaki so predstavili poudarke z mednarodne konference Challenge4 Climate Action:

  • vpliv hrane in kmetijstva na okolje
  • recikliranje – problem embalaže za enkratno uporabo
  • recikliranje oblačil
  • možnosti odpravljanja ekološke krize

Spletno druženje so zaključili z 10 koraki, ki naj zmanjšajo obremenjevanje okolja z odpadki in pozivom, da naj vsak posameznik naredi največ, kar je v njegovi moči, da k temu prispeva.

Pomislimo na našo Zemljo večkrat tudi mi.

Svetovni dan knjige in avtorskih pravic, 23. 4. 2021

Za pravljice nismo nikoli prestari!

“Nekoč so na SGGOŠ živeli dijaki  in učitelji, ki se na noben način niso mogli srečati v lepem in toplem šolskem kotičku, kjer je mrgolelo na tisoče različnih zgodb in pripovedk. Tja so se želeli  zateči pred zunanjimi nepridipravi in pošastmi, da bi navezali čarobne stike z bitji, živečimi na naših tleh pred več kot milijon leti …«

Pa smo se zatekli na zoom in si pripovedovali slovenske ljudske pravljice. Ponovno smo se učili, vzgajali, ozaveščali, se umirjali in vznemirjali ob naslednjih: Povodni mož, Kralj in pastirček, V ribe zaklete ženske v Vrbskem jezeru, Vrag se ženi, Zlata ptica, Zgodbe o gradu Čeplje, Trije bratje iščejo srečo, Indija Koromandija, Šmarna gora in velikan Hrust.

Ob dnevu knjige vsem bralcem voščimo in želimo, da bi znali izbirati dobro čtivo!  Če vam zmanjka idej in priporočil, katero knjigo bi vzeli v roke, vzemite pravljice. Zanje nismo nikoli prestari, saj brezčasno krepijo in ohranjajo našo čustveno inteligenco in miselno vitalnost.

In kot je zapisal A. Einstein: “Če hočete, da bodo vaši otroci inteligentni, jim berite pravljice. Če želite, da bodo še inteligentnejši, jim berite več pravljic.”

Vaši bralci

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v VIZ

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:  www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.