Ekskurziji okoljevarstvenih tehnikov

V ponedeljek, 6. 9. 2021, so dijaki četrtega letnika programa okoljevarstveni tehnik obiskali ekološko kmetijo Pr Konc. Kmetija leži na vodovarstvenem območju (območju pomembnem za pitno vodo Ljubljančanov), zato je njena ekološka usmeritev toliko bolj pomembna. Gospodarica kmetije je dijakom razložila, kaj vse je potrebno storiti in česa ne smejo delati, da lahko pridobiš certifikat za ekološko kmetovanje. Razložila je tudi, s čim oskrbujejo meščane.

V ponedeljek, 13. 9. 2021, so si dijaki četrtega letnika smeri okoljevarstveni tehnik ogledali samozadostno bivalno enote v trnovskem parku. Strokovni ogled je bil namenjen utrjevanju znanj iz učinkovite rabe energije in vode, uporabe alternativnih virov energije ob upoštevanju ustrezne gradnje ter čiščenju odpadnih komunalnih voda.

Priprave na Euroskills

Priprave našega kamnoseka Roka Vidmarja, zmagovalca Sloveniaskills v kamnoseštvu, in mentorja Janka Brunčka na EuroSkills, ki bo med 22. in 26. septembrom 2021 v Gradcu.

Bronasta državna nagrada za raziskovalno nalogo

Raziskovanje je osnovna človekova dejavnost. Z njo začnemo takoj, ko se rodimo, nekateri pa to še posebej radi počnejo. Tudi dijaki smeri okoljevarstveni tehnik radi raziskujejo ter to opravljajo tudi v okviru Mladinske raziskovalne dejavnosti. Monika Skubi se je preizkusila v preverjanju prepustnosti UV žarkov skozi različne tkanine in pri tem prišla do spoznanja, da manj UV prepuščajo sintetične tkanine in temnejše obarvane. Za svojo raziskovalno nalogo je prejela bronasto državno nagrado. Z veseljem ji čestitamo.

Mentorica: A. Perko

Prvi šolski dan

S 1. 9. 2021 je šolanje na SGGOŠ na novo začelo 256 dijakov 1. letnikov. Na parkirišču pred šolo so se razdelili v 10 oddelkov in spoznali svoje nove razrednike. Razredniki so jih pospremili v športno dvorano, kjer jih je nagovoril ravnatelj Gvido Jager. Sledili sta dve spoznavni uri v matičnih učilnicah, med katerima so si dijaki tudi ogledali šolo ter prevzeli učbenike v šolski knjižnici.

 

Podelitev maturitetnih spričeval

Galebi, kot veste, nikoli ne zastanejo, nikoli ne obvisijo v zraku. Obviseti v zraku je zanje grdo in sramotno. Ampak Jonatan Livingston Galeb ni bil navadna ptica.

Za večino galebov ni pomembno leteti, temveč jesti. Temu galebu pa ni bilo pomembno jesti, ampak leteti. Bolj kot vse drugo na svetu je Jonatan Livingston Galeb ljubil letenje. Spoznal je, da s takšno miselnostjo ne bo priljubljen pri drugih pticah. Še njegovi starši so bili osupli, ko je Jonatan prebijal cele dneve sam in se stokrat preizkušal v nizkem drsenju.

/…/ Rad bi le vedel, kaj lahko počnem v zraku in česa ne morem. To je vse. Rad bi pač vedel.

Spoznati je hotel hitrost, in v vajah enega tedna se je naučil o njej več, kot je vedel najhitrejši med živečimi galebi.

Vsak dan se je več naučil. Naučil se je spati v zraku, držati smer ponoči skozi veter s kopnega … Z enakim obvladovanjem samega sebe je letel skozi goste morske megle in se povzpenjal nadnje pod bleščeče jasno nebo … medtem ko je vsak drug galeb stal na tleh in ni videl drugega kot meglo in dež.

Jonatan Galeb je sicer ostal sam, vendar …  dobil je vse, kar je želel … naučil se je leteti in ni mu bilo žal cene, ki jo je plačal.

Lahko se dvignemo iz nevednosti, lahko spoznamo, da smo rojeni za izvrstnost in bistroumnost in spretnost. Svobodni smo lahko! Lahko se učimo leteti.

 

Vsak od nas je lahko galeb. Ne bojte se razpreti svojih kril. Ne bojte se poleteti v neznano, ne bojte se biti samosvoji, drugačni. Naj vas ne bo strah odtrgati se od množice, kršiti stara pravila, saj je to pot, ki vodi do napredka.

In čeprav si je Peter Galeb resno prizadeval, da bi bil videti za svoje učence strog, jih je hipoma vse videl take, kot so v resnici bili, samo za trenutek, in kar je videl, mu ni bilo všeč, ljubil je to.

 

 

 Bach, R. (1989).  Jonatan Livingston Galeb. MK.