Select Page

Eko dan – Komunalno podjetje Vrhnika

Dijakinje in dijaki 3. letnikov smeri gradbeni tehnik so si ogledali Komunalno podjetje Vrhnika v Sinji Gorici. Najprej so poslušali predavanje o ločevanju smeti in ponovni rabi stvari, potem pa so si deponijo tudi ogledali. Ogledali so si tudi sortirnico odpadkov, kjer pa je bil neznosen smrad. Na koncu so si od daleč ogledali še čistilno napravo ob Ljubljanici. Eko dan je bil zelo poučen, saj smo se naučili in spoznali veliko novega.

Eko dan – Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Dijaki razreda T2B smo v spremstvu profesoric Matjane Vogrič in Alenke Tomšič Grgurič ter ob strokovnem vodenju gospoda Andreja Verliča spoznavali Krajinski park Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib. In kaj smo si najbolj zapomnili? Da bomo kot bodoči gradbeniki ob posegih v (naravno) okolje razmišljali, kako poiskati najbolj optimalne rešitve, s katerimi bomo v čim večji meri varovali in ohranjali habitate. Kaj pa smo opazili in se naučili na samem ogledu? Zaznavali smo neželene učinke pohodništva oz. rekreiranja, ki poteka izven označenih poti. Opazovali smo erozijo gozdnih tal, ker je odgrnjena vrhnja plast, in se pogovarjali, s katerimi posegi in materiali lahko primerno urejamo ter utrjujemo poti. Pogovarjali smo se o ekologiji gozda ter o tem, kako pomembno je, da pri načrtovanju gradbenih posegov na varovanem območju (in tudi sicer) iščemo trajnostne rešitve.
Učno pot smo zaključili sicer nekoliko blatni, toda dobro razpoloženi. In še popotnica, ki nam jo je povedal gospod Verlič: Ne pozabimo, da ima vsako naše dejanje daljnosežne vplive na
okolje in naravo.

Kreativno ustvarjanje iz kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS)

V projektu kreativnega ustvarjanja iz odpadne KEMS so sodelovali dijaki 2. letnika nižje poklicnega programa.

Prišli smo do ugotovitve, da je v svetu preveč plastičnih izdelkov in posledično tudi plastičnih odpadkov. Zato smo se odločili, da bomo s pomočjo tetrapakov nadomestili plastične dele v naših novih izdelkih. Zraven bomo uporabili tudi drugi odpadni material, ki ga v vsaki gradbeni delavnici ali skladišču najdemo in predstavlja nevarni odpad za okolje. Pri izbiri izdelkov smo gledali predvsem na njihovo praktično in enostavno uporabo.

Odločili smo se, da naredimo štiri različne izdelke. Ti so sledeči:

 

  1. Štiridelno držalo (za zidarske svinčnike, kemične svinčnike, flomastre in olfa nože itd.)
  2. Lopatica za posipavanje različnih materialov (apno, cement, pepel itd.)
  3. Trosilnik za posipavanje različnih materialov (primeren za posipavanje različnih materialov)
  4. Nosilec za kladiva

Priznanje Ekošole

V projektu Ekošole in AquafilSLO »Krožnost je naša priložnost« je v šolskem letu 2022/2023 sodelovalo več kot 800 otrok in mladih iz 40 šol.
 
Med sodelujočimi šolami je komisija programa Ekošola izbrala sedem najbolj perspektivnih in zanimivih predlogov Oblikovalskega izziva, in sicer so kot prvega v kategoriji srednjih šol, izbrali prav projekt SGGOŠ.StG Trajnostna in krožna gradnja, pod mentorstvom profesorice mag. Mery Lončar Klemenčič.

Pri projektu sta dijaka gradbene in okoljevarstvene stroke, Nejc Draškič in Inela Ćoralić, združila znanje obeh področij in več kot uspešno opravila svojo nalogo ter potrdila, da so mladi ključni nosilci sprememb za trajnostno prihodnost.

O našem projektu piše tudi na spletni strani AquafilSLO, ki je partnersko povezana s projektom Ekošole.

Dostopnost