Select Page

Erasmus +/Strateška partnerstva/Strategic Partnership: Projekt EARN/Project EARN (2015-2018)

O projektu About the project
Predstavitev projekta Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu EARN

PRESENTATION OF PROJECT ERASMUS+ EARN, FIELD OF EDUCATION AND CULTURE

“Learning to develop skills in practical education of stonecutters” is a three-year international project in which partners from Italy, Croatia and Slovenia, the countries with exceptional stone heritage, participate in.

The project partners have recognized the importance of maintaining the knowledge and tradition of natural stone cutting, which is a precondition for preserving stone cultural heritage. Last year, this was one of the three projects chosen on national level in the field of education and culture.

The project Learning to the develop skills in stonecutting / acronym EARN

Flyer – EARN

 Aktivnosti – vabila Activities – invitations

5. oktober 2015: 1. Kick off meeting na OOZ Sežana

29. februar 2016: Srečanje delodajalcev v okviru projekta EARN 

7. do 11. marec 2016: 1. študijski obisk (5-dnevno usposabljanje) 

9. marec 2016: 1. srečanje strokovnega teama 

20. maj 2016: Drugo srečanje projektnih partnerjev na CEDRI v Splitu 

28. september 2016: Drugo srečanje v okviru projekta EARN v Veroni

5 th of October 2015: 1. Kick off meeting 

7 th of March – 11 th of March 2016: First professional training (study visit)

9 th of March 2016: First meeting of the expert team in SLO

20 th of May 2016: Second international project meeting in Split

28 th of September 2016: Second multiplier event in the framework of  project »Learning to develop skills in stonecutting« (with acronym EARN) in Verona

 

Izvedene aktivnosti The implemented activities

1. Kick off meeting na OOZ Sežana

Srečanje delodajalcev na OOZ Sežana 

Prvi študijski obisk na SGGOŠ, Ljubljana (7.-11.32016)

Prvo srečanje strokovnega tima (multiplikacijski dogodek)

Drugo srečanje projektnih partnerjev pri projektnem partnerju CEDRA v Splitu 

1. Kick off meeting on OOZ Sežana

The 1. Study visit within the project Learning for competence development in stonecutting EARN 

First meeting of the expert team within project Learning for competence development in stone cutting EARN

The second meeting of project partners in Split

Priročnik novega modela PUD in dobrih praks

Aktivnosti za pripravo priročnika novega modela PUD in drobrih praks 

Nov model praktičnega izobraževanja PUD za poklic kamnoseka

Aktivnosti za oblikovanje novega modela PUD za poklic kamnoseka 

Rezultati

V projektu smo razvili:
– nov model praktičnega usposabljanja za kamnoseke in
– priročnik za delodajalce, ki podpira uvajanje novega modela.

Partnerji v projektu delujejo v zelo različnih poslovnih okoljih, zato je bilo potrebno pri uvajanju modela in vsebini priročnika poiskati skupne rešitve. Model je zasnovan tako, da povečuje intenzivnost komunikacije med delodajalci in šolo in s tem omogoča, da imajo delodajalci večji vpliv na vsebine praktičnega pouka in usposabljanja z delom. Priročnik pa prinaša učinkovita orodja, za uvajanje, spremljanje in evalvacijo učinkov praktičnega izobraževanja za kamnoseke. Skupni cilj je, da v času šolanja dijak pridobi poklicno samozavest, je v delovnem procesu samostojen in odziven, se zaveda vrednosti lastnega dela ter postane odgovoren, v lastni razvoj orientiran delavec.

Po zaključku se bo intenzivno širjenje rezultatov projekta šele zares začelo, saj so izidi primerni tudi za izvajanje v vajeniški obliki izobraževanja. Dodana vrednost projekta je tudi možnost uporabe modela in strukture priročnika za druge izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Promocija projekta – članki in dogodki

5. april 2016; Primorske novice, “Sežana vse pomembnejša pri izobraževanju kamnosekov”

10. – 16.april 2016: EUropean friendship week, Sežana – Estonia, Latvia, Belgium, Italy, France, Slovenia (Sežana) 

Kamnoseška podjetja aktivno vključena v projekt Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu EARN (Erazmus+)

Aktivnosti v okviru mednarodnega projekta EARN (Erazmus+/Strateška partnerstva)

24. julij 2016; Primorski Dnevnik: Mednarodno partnerstvo za spodbujanje kamnoseštva 

Partnerji/Partners

Slovenija/Slovenia:

Območna obrtno – podjetniška zbornica Sežana (OOZ Sežana) – vodilni partner/Regional Chamber of Craft and Small bussines of Sežana  – Lead Partner

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana (SGGOŠ)/The Secondary School of Civil Engineering, Land Surveing  and Environmental Studies Ljubljana

Šolski center Srečka Kosovela, Višja strokovna šola Sežana (VŠŠ)/ School center Srečko Kosovel, Higher Vocational School of material design and photography in Sežana

Hrvaška/Croatia:

Klesarska škola Pučišća (Brač)/Stone Mason school from Pučišće on Brač

Center za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA (Split)/ Cluster for eco- social innovation and development Cedra, Split

Italija/Italy:

Associazione C.F.P. Cnos-Fap (Istituto Salesiano San Zeno), Verona/Center for professional training – Instituto Salesiano »San Zeno«, Scuola Marmo from Verona

Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica Slovena (SDGZ/URES), Trst /

Koordinatorica za SGGOŠ: Maja Štembal Capuder

Dostopnost