Select Page

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Izpolnjeno prijavnico v višji letnik mora oddati ob koncu pouka ali po uspešno opravljenih popravnih oziroma dopolnilnih izpitih.

Dostopnost