Select Page

Ponudnik šolske prehrane je podjetje K-NORMA d. o. o.
Prijava na šolsko malico
Prvo prijavo na malico uredite pri organizatorki šolske prehrane. Zakon o šolski prehrani določa obveznosti staršev oziroma dijakov, ki nastopijo z oddano prijavnico za malico:
– dolžnost, da se malico oziroma razliko od polne cene malice pravočasno plača;
– dolžnost, da malico v primeru odsotnosti pravočasno odjavite (več v razdelku: odjava malice); v primeru nepravočasne odjave se malico zaračuna kljub morebitni opravičeni odsotnosti (plača se polna cena, ne glede na višino subvencije);
– dolžnost, da v 30 dneh šoli sporočite vsako spremembo podatkov, ki ste jih navedli na prijavnici;
– prijavo na malico lahko kadarkoli prekličete, kar uredite pri organizatorki šolske prehrane.
Izbira menija malice
Po oddaji prijavnice je dijak avtomatsko prijavljen na malico vsak dan. Izbira menija poteka prek eAsistenta/Prehrana (dostop možen z geslom za dijake in starše tudi z osnovnim paketom). Dijak lahko menije malice izbira vnaprej – na podlagi tedenskega jedilnika, objavljenega v eAsistentu, na šolski spletni strani in na Facebook strani: @solskibistro, vendar najkasneje do torka (8 delovnih dni vnaprej). Če dijak menija ne izbere, je avtomatsko prijavljen na meni, ki ga je izbral ob prijavi na malico.
Posebni tipi prehrane
Ponujamo možnost priprave individualne diete za dijake z zdravniškim potrdilom. Zdravniško potrdilo je potrebno oddati v prodajalni ŠOLSKI BISTRO ali pri organizatorki šolske prehrane.
Informacije o malici
Če dijak ne prejme malice ali poda reklamacijo na malico, se obrne na osebo za razdeljevanje šolske malice.
Zaradi sveže priprave obrokov si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.
Cene malice
Polna cena malice znaša po novem 3,60 € z vključenim DDV. Navedena cena velja za dijake, ki nimajo subvencije za malico. V primeru subvencionirane malice se cena spremeni glede na višino subvencije.

Tabela o višini zneska subvencije in cene malic

  Vrednost subvencije Plačilo malice
Polna cena malice 0 € 3,60 €
Polna subvencija 3,60 € 0 €
70% subvencija 2,52 € 1,08 €
40% subvencija 1,44 € 2,16 €

Odjava malice

Odjava malice je mogoča za določen dan, določeno obdobje ali do konca šolskega leta.
Odjava malice za določen dan ali določeno obdobje je možna preko eAsistenta/Prehrana za 8 delovnih dni vnaprej. Kasnejše začasne odjave obrokov zaradi nepredvidene odsotnosti od pouka sprejemamo do 9. ure za naslednji dan preko e-pošte: medina.dizdarevic-mehic@sggos.si ali na telefonski št. 01 5600 449.

Vaša začasna odjava mora vsebovati: ime in priimek otroka, oddelek, datum odjave šolske malice.
Stalna odjava od malice se ureja pri organizatorki šolske prehrane.

Plačilo malice

Konec meseca se naredi obračun malic in šola izda položnico. Če dijak malice ni odjavil in je ni prevzel, se dijaku malica vseeno zaračuna.
Dodatne informacije
Za dodatne informacije nam pišite na e-naslov: info@solskibistro.si
Ponudnik šolske prehrane K-NORMA d.o.o. Magistrova ulica 1, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.solskibistro.com       Facebook: @solskibistro          Instagram: @solskibistro

 

Dostopnost